Rådet för hållbar utveckling

Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling ska stimulera till engagemang, vara rådgivande och följa upp arbetet i frågor som rör jämställdhet, lika villkor, internationalisering, miljö och klimat.

Högskolan Dalarna har, tillsammans med andra universitet och högskolor, unika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Vi utbildar kommande generationers samhällsmedborgare och beslutsfattare, vi tar fram ny kunskap och vi kan i samverkan med företag och organisationer skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling.

Rådets uppdrag är bland annat att vara rådgivande till rektor, att ta fram beslutsunderlag och att följa upp hur arbetet fungerat. Rådet ska också bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan olika delar av högskolan. Rådets uppgifter omfattar både direkta aspekter som tjänsteresors klimatpåverkan eller arbete för att motverka diskriminering, och indirekta aspekter som hur undervisning och forskning påverkar studenter och omvärld ur ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om arbetet för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna.

Medlemmar

Rådet består av följande medlemmar:

 • Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för hållbar utveckling och samverkan, ordförande
 • Katarina Strid, representant för studentkåren
 • Jenny Lönnemyr, representant för kollegiala nämnder
 • Ioanna Farsari, representant för Institutionen för kultur och samhälle
 • Anna Anåker, representant för Institutionen för hälsa och välfärd
 • David Gray, representant för Institutionen för språk, litteratur och lärande
 • Jayaraj Jayamani, representant för Institutionen för information och teknik
 • Farhana Borg, representant för Institutionen för lärarutbildning
 • Matilda Buske, representant för verksamhetsstödet
 • Jenny Eriksson, representant för verksamhetsstödet
 • Anette Timmerlid, mångfaldssamordnare
 • Susanne Corrigox, internationaliseringssamordnare
 • Anton Grenholm, samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
 • Maria Rappfors, hållbarhetsstrateg
Senast granskad: