Fakta och siffror

1 min läsning
Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2017.

Organisationen

 • 749 anställda omfattande totalt 606,6 personår
 • 39 professorer
 • 47 docenter
 • 56% forskarutbildade lärare: inkl. meriteringsanst. och forskningsledare (avser antal individer)
 • 246 adjunkter

Forskning 

 • 55 forskarstuderande varav 21 i egen forskarutbildning, samt 7 företagsdoktorander och 4 kommundoktorander
 • 634,5 mnkr i omsättning varav 107,7 mnkr (17 %) inom forskningsverksamhet
 • 42 % externfinansiering inom forskningsverksamheten, 45,5 mnkr

Utbildning

 • 68 utbildningsprogram varav 17 på avancerad nivå 
 • 1 101 kurser

Studenter

 • 14 601 studenter
 • 9 523 studenter inom nätbaserad utbildning (65%)
 • 444 internationella inresande nybörjare (freemovers och utbytesstudenter)
  Källa: SCB/UKÄ, siffrorna avser läsår
 • 5 822 helårsstudenter
 • 4 609 helårsprestationer, prestationsgrad 79,2%
 • 1 138 examina, varav 13 masterexamen, 114 magisterexamen och 411 kandidatexamen 

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Organisationen

 • 765 anställda omfattande totalt 601,5 personår
 • 40 professorer
 • 49 docenter
 • 54% forskarutbildade lärare: inkl. meriteringsanst. och forskningsledare (avser antal individer)
 • 264 adjunkter

Forskning 

 • 62 forskarstuderande varav 10 i egen forskarutbildning, samt 7 företagsdoktorander och 12 kommundoktorander
 • 600 mnkr i omsättning varav 106,2 mnkr (18 %) inom forskningsverksamhet
 • 42 % externfinansiering inom forskningsverksamheten, 44 mnkr

Utbildning

 • 76 utbildningsprogram varav 27 på avancerad nivå 
 • 1 170 kurser

Studenter

 • 15 493 studenter
 • 10 498 studenter inom nätbaserad utbildning
  1274 internationella studenter (freemovers och utbytesstudenter) Källa: SCB/UKÄ, siffrorna avser läsår
 • 5907 helårsstudenter
 • 4 729 helårsprestationer, prestationsgrad 80,1%
 • 1 193 examina, varav 9 masterexamen, 104 magisterexamen och 464 kandidatexamen 

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Senast granskad: