Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Högskolan Dalarna. Den består av företrädare för Högskolans lärare och studenter samt representanter från övriga samhället.

De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år. Mandatperiod för högskolestyrelsen från 1 maj 2017 till 30 april 2020. Lärarna har tre representanter, som utses genom val. I styrelsen ingår även tre studentrepresentanter som har ettåriga mandat.

Ordförande i högskolestyrelsen är Christina Bellander, konsult. Styrelsens sekreterare är Kerstin Göras.

Styrelsens sammansättning

Martin Norsell, rektor

Christina Bellander, ordförande, konsult 
2017-05-01--2020-04-30

Mats Bayard, vice ordförande, VD, Triona AB 

2010-05-01–2013-04-30
2013-05-01–2016-04-30
2016-05-01–2017-04-30
2017-05-01–2020-04-30

Thommy Backner, verkställande direktör
2018-06-01–2020-04-30

Taina Bäckström, Migrationsverket. 
2013-05-01–2016-04-30
2016-05-01–2017-04-30
2017-05-01–2020-04-30

Johannes Hylander, kommunikationsrådgivare
2017-05-01–2020-04-30

Ulrika Liljeberg, kommunalråd Leksand
2013-05-01–2016-04-30
2016-05-01–2017-04-30
2017-05-01–2020-04-30

Joakim Malmström, överintendent
2018-06-01–2020-04-30

Karin Ringsby, egen företagare
2017-05-01–2020-04-30

Sara Irisdotter Aldenmyr, professor
2017-05-01–2020-04-30

Mats Rönnelid, professor
2019-03-01–2020-04-30

Thomas Sedelius, professor
2017-05-01–2020-04-30


Tom Edoff,
Dalarnas studentkår
Alfons Gustafsson, Dalarnas studentkår
Anton Petersson, 
Dalarnas studentkår

Företrädare för personalorganisationerna SACO-S, TCO-ST/ATF och TCO-Lärarförbundet har i enlighet med personalföreträdarkungörelsen närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena.

Protokoll

Senast granskad: