Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Högskolan Dalarna. Den består av företrädare för Högskolans lärare och studenter samt representanter från övriga samhället.

Högskolestyrelsens externa ledamöter och ordförande utses av regeringen. Mandatperioden är tre år och gäller från och med 1 maj 2020 till 30 april 2023. Lärarna har tre representanter som utses genom val. I styrelsen ingår även tre studentrepresentanter som har ettåriga mandat.  

Ordförande i högskolestyrelsen är Christina Bellander, konsult. Vice ordförande är Joakim Malmström, överintendent. Styrelsens sekreterare är Kerstin Göras.

Styrelsens sammansättning

Martin Norsell, rektor

Petter Aasen, professor
2020-05-01–2023-04-30

Christina Bellander, ordförande, konsult 
2017-05-01–2020-04-30
2020-05-01–2023-04-30

Thommy Backner, verkställande direktör
2018-06-01–2020-04-30
2020-05-01–2023-04-30

Mia Eriksson, plats- och produktionschef
2020-05-01–2023-04-30

Johannes Hylander, kommunikationsrådgivare
2017-05-01–2020-04-30
2020-05-01–2023-04-30

Marie Granlund, F. riksdagsledamot
2020-05-01–2023-04-30

Joakim Malmström, överintendent
2018-06-01–2020-04-30
2020-05-01–2023-04-30

Karin Ringsby, verkställande direktör
2017-05-01–2020-04-30
2020-05-01–2023-04-30

Renée Flacking, professor
2020-05-01–2023-04-30

Carl Olsmats, docent
2020-05-01–2023-04-30

Thomas Sedelius, professor
2017-05-01–2020-04-30
2020-05-01–2023-04-30

Johanna Strickert, Dalarnas studentkår
Anton Bergström, Dalarnas studentkår
Anton Petersson, Dalarnas studentkår

Företrädare för personalorganisationerna SACO-S, TCO-ST/ATF och TCO-Lärarförbundet har i enlighet med personalföreträdarkungörelsen närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena.

Senast granskad:
Kontaktperson
Senast granskad: