Kollegiala nämnder

Detta är Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder. Här hittar du information om nämndorganisationen, dess ansvarsområden och pågående arbete.

Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder

I nämndernas uppdrag ligger att upprätta kvalitetskrav och kriterier för utbildning och forskning, och att utvärdera kvalitet i utbildning och forskningsverksamhet. Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och Forskarutbildningsnämnden (FUN) fattar direkta beslut i vissa fall, och bereder ärenden för beslut av rektor och prefekter i andra fall.

Utbildnings- och forskningsnämnden är det högsta kollegialt sammansatta organet inom högskolan. Dess uppdrag är högskoleövergripande och avser akademisk kvalitet på lärosätet. Forskarutbildningsnämnden arbetar på uppdrag av UFN och ansvarar för akademisk kvalitetssäkring av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna.

UFN har flera permanenta utskott, Anställningsförslagsutskottet (AFU), Examenstillståndsutskottet (XU), och granskningsutskotten. Därutöver tillsätter UFN vid behov interna arbetsgrupper som under begränsad tid utreder aktuella frågor.

Nämndkansliet ger stöd vid beredning av möten, sekreteraruppgifter, textproduktion och framställande av beslutsunderlag samt genomför utredningsuppdrag.

Aktuellt

Önskar du bli ledamot i utskottet för granskning av utbildning, UGU, vid institutionen för lärarutbildning eller vid institutionen för hälsa och välfärd? Skicka in din intresseanmälan senast den 14 juni.
Ta del av information och aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Bland annat pågår ett arbete att se över kvalitetskrav och funktioner för kvalitetsansvar vid lärosätet samt förberedelser för kollegiala val för institutionsledningsråden, IL, under hösten.
Dekanerna informerar om aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om möjligheten att delta i nämndarbetet och vad som är på gång.
Fler nyheter
Senast granskad: