Kollegiala nämnder

Detta är Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder. Här hittar du information om nämndorganisationen, dess ansvarsområden och pågående arbete.

Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder

I nämndernas uppdrag ligger att upprätta kvalitetskrav och kriterier för utbildning och forskning, och att utvärdera kvalitet i utbildning och forskningsverksamhet. Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och Forskarutbildningsnämnden (FUN) fattar direkta beslut i vissa fall, och bereder ärenden för beslut av rektor och prefekter i andra fall.

Utbildnings- och forskningsnämnden är det högsta kollegialt sammansatta organet inom högskolan. Dess uppdrag är högskoleövergripande och avser akademisk kvalitet på lärosätet. Forskarutbildningsnämnden arbetar på uppdrag av UFN och ansvarar för akademisk kvalitetssäkring av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna.

UFN har flera permanenta utskott, Anställningsförslagsutskottet (AFU), Examenstillståndsutskottet (XU), och granskningsutskotten. Därutöver tillsätter UFN vid behov interna arbetsgrupper som under begränsad tid utreder aktuella frågor.

Nämndkansliet ger stöd vid beredning av möten, sekreteraruppgifter, textproduktion och framställande av beslutsunderlag samt genomför utredningsuppdrag.

Aktuellt

Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs exempelvis mer om utvärderingen av regler för kurs- och utbildningsplaner, en genomförd workshop på temat "ämne" och om nya examenstillstånd.

Valet till utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och forskarutbildningsnämnden (FUN) är nu avslutat. Valresultatet har nu godkänts och ledamöterna utsedda. Ta del av valresultatet och se vilka som är de nya kollegiala ledamöterna.

Den digitala vallokalen är öppen till och med 15 april. Läs mer om kandidaterna och gör ditt val om vilka som ska vara lärar- och forskarkollegiets representanter i utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och forskarutbildningsnämnden (FUN).

Var med och rösta fram lärar- och forskarkollegiets representanter i utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och forskarutbildningsnämnden (FUN). Rösta senast den 15 april i den digitala vallokalen, välkommen.

Fler nyheter
Senast granskad: