Kollegiala nämnder

Detta är Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder. Här hittar du information om nämndorganisationen, dess ansvarsområden och pågående arbete.

Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder

I nämndernas uppdrag ligger att upprätta kvalitetskrav och kriterier för utbildning och forskning, och att utvärdera kvalitet i utbildning och forskningsverksamhet. Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och Forskarutbildningsnämnden (FUN) fattar direkta beslut i vissa fall, och bereder ärenden för beslut av rektor och prefekter i andra fall.

Utbildnings- och forskningsnämnden är det högsta kollegialt sammansatta organet inom högskolan. Dess uppdrag är högskoleövergripande och avser akademisk kvalitet på lärosätet. Forskarutbildningsnämnden arbetar på uppdrag av UFN och ansvarar för akademisk kvalitetssäkring av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna.

UFN har flera permanenta utskott, Anställningsförslagsutskottet (AFU), Examenstillståndsutskottet (XU), och granskningsutskotten. Därutöver tillsätter UFN vid behov interna arbetsgrupper som under begränsad tid utreder aktuella frågor.

Nämndkansliet ger stöd vid beredning av möten, sekreteraruppgifter, textproduktion och framställande av beslutsunderlag samt genomför utredningsuppdrag.

Aktuellt

Dekanerna informerar om aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om möjligheten att delta i nämndarbetet och vad som är på gång.
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har nu fastställt de nya reglerna för kurs- och utbildningsplaner. Verksamhetsstödet arbetar med att skapa en handläggningsordning och annat stödmaterial kopplat till reglerna, bland annat nya mallar för kurs- och utbildningsplaner.
Våra dekaner informerar om aktuella ärenden i Högskolan Dalarnas Utbildnings- och forskningsnämnd, UFN, som påverkar verksamheten.
Carl Olsmats tillträder som ny dekan den 1 januari 2022. Carl Olsmats är docent och ämnesansvarig i industriell ekonomi med bas på Campus Borlänge.
Fler nyheter
Senast granskad: