Kollegiala nämnder

Detta är Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder. Här hittar du information om nämndorganisationen, dess ansvarsområden och pågående arbete.

Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder

I nämndernas uppdrag ligger att upprätta kvalitetskrav och kriterier för utbildning och forskning, och att utvärdera kvalitet i utbildning och forskningsverksamhet. Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och Forskarutbildningsnämnden (FUN) fattar direkta beslut i vissa fall, och bereder ärenden för beslut av rektor och prefekter i andra fall.

Utbildnings- och forskningsnämnden är det högsta kollegialt sammansatta organet inom högskolan. Dess uppdrag är högskoleövergripande och avser akademisk kvalitet på lärosätet. Forskarutbildningsnämnden arbetar på uppdrag av UFN och ansvarar för akademisk kvalitetssäkring av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna.

UFN har flera permanenta utskott, Anställningsförslagsutskottet (AFU), Examenstillståndsutskottet (XU), och granskningsutskotten. Därutöver tillsätter UFN vid behov interna arbetsgrupper som under begränsad tid utreder aktuella frågor.

Nämndkansliet ger stöd vid beredning av möten, sekreteraruppgifter, textproduktion och framställande av beslutsunderlag samt genomför utredningsuppdrag.

Aktuellt

Ta del av information och aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om pågående remissförslag till kvalitetskrav för utbildning och till funktioner för kvalitetsansvar, utvärdering av forskningsverksamheten 2023 och vem som blir ny prodekan vid årsskiftet.
Vem vill du ska representera din institution i ledningsrådet? Nu kan du bekanta dig med de som aspirerar på en plats i IL och ta del av valberedningarnas förslag inför valet som öppnar 10 oktober.
Ta del av information och aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om valen till IL, förberedelser inför utvärdering av forskningsverksamheten, samt hur du nominerar kandidater till hedersdoktorer.
Fler nyheter
Senast granskad: