Kris och säkerhet

Om krisen kommer behöver du veta vad du ska göra. Allt om högskolans krisledning, krisledningsplan och stöd vid kris finns samlat här.

Vid en särskild händelse eller kris finns det många saker att tänka på. Informationen finns samlad i vår kris- och säkerhetsplan – här är ett utdrag.

Nödsituation

 • Ring alltid 112 i en nödsituation.
  Ett tips är att ladda ner 112-appen från SOS Alarm. När du ringer 112 via appen är det enklare för hjälpen att komma fram till rätt plats.
 • Kontakta även någon i högskolans krisledning:
  • Krisledningschef: Martin Norsell, 023-77 80 43
  • Krisledningschef: Jörgen Elbe, 023-77 89 31
  • Högskoledirektör: Katarina Johansson, 023-77 84 14
  • Avdelningen för kommunikation: Martin Ström, 023-77 85 28
  • Avdelningen för HR: Anna-Karin Mässing, 023-77 84 40
  • Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration: Åsa Berglind, 023-77 83 34
  • Avdelningen för fastighet- och campusplanering: Björn Pettersson, 023-77 80 81
  • Sekretariat: Kerstin Göras, 023-77 83 33

Larma

Avvaktar information i ny krisplan.

Hjärtstartare

I högskolans lokaler finns fyra hjärtstartare. De är utplacerade på dessa platser:

 • Campus Borlänge: utanför receptionen.
 • Campus Falun: utanför receptionen.
 • Mediahuset, Falun: i anslutning till trappan vid huvudentrén.
 • LIVI-Laboratoriet, Falun: receptionen i Milan.

Hjärtstartarna sitter i olåsta skåp. Så snart du tar ut en hjärtstare ger den dig automatiska instruktioner. Dessutom tjuter ett larm för att uppmärksamma andra som kan hjälpa till.

Efter det att du har satt på elektroder på den drabbade känner hjärtstartaren av om en elektrisk stöt behövs eller inte. Det är tekniskt omöjligt att ge en stöt utan att det behövs.

Personalen i receptionen, vaktmästeriet och i helpdesk har fått utbildning i hjärt- och lungräddning och i hantering av hjärtstartare.

Brandsäkerhet

I samtliga trapphus finns en utrymningsplan anslagen. Planen visar utrymningsvägar och placering av brandsläckare, brandslang och larmknapp.

Kom ihåg!

Blockera aldrig utrymningsvägar och brandskyddsutrustning och ställ aldrig upp en branddörr.

Rapportera incidenter och händelser

En viktig del i högskolans säkerhetsarbete är att följa upp det som redan har hänt. Därför är det viktigt att du alltid rapporterar eventuella incidenter och händelser till säkerhetsansvarig.

Några exempel:

 • Obehöriga personer i lokalerna.
 • Skadegörelse – oavsett om du såg när det hände eller inte.
 • Inbrott och stöld.
 • Hot eller våld.
Senast granskad: