Kris och säkerhet

Om krisen kommer behöver du veta vad du ska göra. Allt om högskolans krisledning, krisledningsplan och stöd vid kris finns samlat här.

Vid en särskild händelse eller kris finns det många saker att tänka på. Informationen finns samlad i vår kris- och säkerhetsplan – här är ett utdrag.

Nödsituation

 • Ring alltid 112 i en nödsituation.
  Ett tips är att ladda ner 112-appen från SOS Alarm. När du ringer 112 via appen är det enklare för hjälpen att komma fram till rätt plats.

 • Kontakta även någon i högskolans krisledning:
  • Krisledningschef: Jörgen Elbe, 023-77 89 31
  • Högskoledirektör: Katarina Johansson, 023-77 84 14
  • Avdelningen för kommunikation: Erik Bäckvall, 023-77 82 66
  • Avdelningen för HR: Anna-Karin Mässing, 023-77 84 40
  • Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration: Åsa Berglind, 023-77 83 34
  • Avdelningen för fastighet- och campusplanering: Mikael Wetterstrand, 023-77 80 40
  • Sekretariat: Kerstin Göras, 023-77 83 33

Om det inte är akut

Om ärendet inte är akut men du får vetskap om olycka, dödsfall eller annan allvarlig händelse som berör studenter eller personal, kontakta Jan Bjelvenmark, fastighets/säkerhetsansvarig, avdelningen för fastighet och campusutveckling. 

Larma

Avvaktar information i ny krisplan.

Hjärtstartare

I högskolans lokaler finns fyra hjärtstartare. De är utplacerade på dessa platser:

 • Campus Borlänge: utanför receptionen.
 • Campus Falun: utanför receptionen.
 • Mediehuset, Falun: i anslutning till trappan vid huvudentrén.
 • LIVI-Laboratoriet, Falun: receptionen i Milan (Tennishallen).

Hjärtstartarna sitter i olåsta skåp. Så snart du tar ut en hjärtstartare ger den dig automatiska instruktioner. Dessutom tjuter ett larm för att uppmärksamma andra som kan hjälpa till.

Efter det att du har satt på elektroder på den drabbade känner hjärtstartaren av om en elektrisk stöt behövs eller inte. Det är tekniskt omöjligt att ge en stöt utan att det behövs.

Personalen i receptionen, vaktmästeriet och i helpdesk har fått utbildning i hjärt- och lungräddning och i hantering av hjärtstartare.

Brandsäkerhet

I samtliga trapphus finns en utrymningsplan anslagen. Planen visar utrymningsvägar och placering av brandsläckare, brandslang och larmknapp.

 • Rädda – dig själv och hjälp andra som är i fara.
 • Varna – de som hotas av branden.
 • Larma – ring 112 och meddela kortfattat: Var det brinner? Brandens omfattning? Är någon instängd? Vem du är som ringer?
 • Släck – försök släcka branden om det är möjligt.
 • Avgränsa – går inte elden att släcka? Stäng dörrar och fönster till den lokal där det brinner, det hindrar risken för att branden sprider sig och minskar rökutvecklingen.
 • Utrym – ta alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Använd inte hissen och bege dig till återsamlingsplatsen. Utrymningsplanerna i trapphusen anger varje fastighets återsamlingsplats.

Vid utrymning, tänk på att inte gå in igen innan klartecken ges.

Kom ihåg!

Blockera aldrig utrymningsvägar och brandskyddsutrustning och ställ aldrig upp en branddörr.

Hot och våld

Högskolan Dalarna ska vara en trygg plats att vistas i. Om du skulle hamna i en situation där det föreligger ett akut hot ska alltid polisen tillkallas. Ring 112 omedelbart.

Vid situationer som inte är akut hotfulla kan du ringa Avarn 010-222 21 21 eller 010-210 90 00, som då skickar en väktare.

Rapportera incidenter och händelser

En viktig del i högskolans säkerhetsarbete är att följa upp det som redan har hänt. Därför är det viktigt att du alltid rapporterar eventuella incidenter och händelser till säkerhetsansvarig.

Några exempel:

 • Obehöriga personer i lokalerna.
 • Skadegörelse – oavsett om du såg när det hände eller inte.
 • Inbrott och stöld.
 • Hot eller våld.
Senast granskad: