Hot och våld

Om du känner dig otrygg eller hotad på din arbetsplats, sök hjälp direkt.

Om situationen är akut

 • För polis, ring 112.
 • För hjälp av väktare, kontakta Avarn larmcentral på 010-210 90 00. En väktare kan till exempel se till att obehöriga personer lämnar en lokal.

Så kan du agera om du blir hotad

Ett hot kan vara riktat mot dig som yrkesperson eller mot högskolan. I båda fallen finns det några viktiga saker att tänka på:

Hot via telefon

 • Anteckna det som sägs och försök att vara lugn.
 • Om det är möjligt, ordna medhörning åt en kollega.
 • Larma 112 om hotet är akut.
 • Meddela din chef som ansvarar för att följa upp frågan utifrån krisplanen.

Hot via mejl eller sociala medier

 • Larma 112 om hotet är akut.
 • Spara mejlet eller ta en skärmdump av kommentaren eller inlägget.
 • Anteckna datum och tid för hotet.
 • Meddela din chef som ansvarar för att följa upp frågan utifrån krisplanen.

Förebygg säkerhetsrisker i högskolans lokaler

 • Släpp inte in okända i samband med att du passerar in genom låsta dörrar.
 • Anmäl besökare i förväg och ta ansvar för dem så länge besöket pågår.
Tips!

För att kunna larma snabbare, lägg in numret till våra väktare i mobilen.

Telefon: 010-222 21 21 eller 010-210 90 00​ (Avarn)

Senast granskad: