Support

Hos support får du hjälp med allt från frågor kring kursrum i Learn till hänvisning av din telefon.

Supportorganisationen

Supportorganisationen är en samlad servicefunktion som underlättar för dig som behöver hjälp och stöd oavsett vilken fråga du har. Du behöver inte fundera på vem eller vilken funktion som kan besvara din fråga, supporten hjälper dig att hitta rätt. Funktioner som ingår i supportorganisationen är:

 • Avdelningen för IT och digital infrastruktur
 • Avdelningen för stöd i utbildning och forskning
 • Avdelningen för fastighets- och
  campusplanering
 • Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration

Exempel på frågor till supporten

 • Frågor från studenter. Lärare uppmanas till att vidarebefordra alla frågor som inte är kursspecifika till support. Det kan till exempel gälla registrering, användarkonto, Learn.
 • Hjälp att koppla ihop kursrum i Learn.
 • Hänvisning av tjänstetelefon.
 • Studieadministrativa frågor.
 • Frågor kring uppdatering av hemsidan.
 • Frågor kring programvara/licenser.
 • Sjukanmälan.

Vid frågor gällande Learn och Zoom

Som medarbetare på Högskolan Dalarna har du också tillgång till mer specifika supporttjänster som rör Learn och Zoom. I dessa frågor kan du för snabb hjälp vända dig till avdelningen för stöd i utbildning och forskning (tidigare NGLc).

Ring 023-77 89 99 eller få hjälp via Zoom i Supportcafé (zoom.us).

Reception/Helpdesk

Personalen som jobbar i receptionen/helpdesk utgör supportens första linje och bemannar 023-77 8000, 023-77 8888 samt hanterar och fördelar frågor som inkommer till support@du.se. Enklare frågor besvaras av första linjen direkt. Är din fråga mer komplex flyttas ärendet över till rätt funktion för vidare hantering, normalt får du svar inom 48 timmar.

Vilka ärenden hanterar receptionen/helpdesk?

Du kan i stort sett alltid komma till receptionen/helpdesk med dina frågor. Om reception/helpdesk inte kan hjälpa dig får du hjälp att hitta rätt. Vanliga ärenden hos receptionen är:

 • Krångel med passerkort/nytt passerkort.
 • Problem med Eduroam.
 • När något inte fungerar med tjänstetelefonen.
 • När du behöver ett parkeringstillstånd.
 • När du behöver få tentor skannade.
 • När du vill skicka internpost.

Senast granskad:
Kontakt

Vid frågor gällande Learn och Zoom.

Senast granskad: