Nyheter

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Högskolans granskning av institutionernas forskningsverksamhet genomförs med stöd av externa sakkunniga som nu har inkommit med sina respektive slutrapporter.
Nyhet
Två kvinnor en man står inomhus glada.
Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Nya ledamöter till granskningsutskottet eftersöks och du kan läsa mer om varför det blir en försening av pågående granskning av lärosätets forskning.
Nyhet
Två kvinnor en man står inomhus glada
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) förstärks de kommande åren 2023–2027. Det innebär bland annat en tillfällig förändring av antal dekaner, mandatperioder och tjänstgöringsgrad.
Nyhet
Kvalitet
Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om nya kollegiala och externa representanter, nya regler för kurs- och utbildningsplaner samt status för utvärderingen av högskolans forskning.
Nyhet
Två personer (Anna Annerberg och Carl Olsmats) sitter vid ett bord.
Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs exempelvis mer om utvärderingen av regler för kurs- och utbildningsplaner, en genomförd workshop på temat "ämne" och om nya examenstillstånd.
Nyhet
Närbild hand håller penna papper klocka
Utvärderingen genomförs med stöd av externa sakkunniga och institutionernas självvärderingar av forskningsverksamheten granskas av fem sakkunnigkommittéer.
Nyhet
Person håller i ett lila papper med texten "Framtid".
Valet till utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och forskarutbildningsnämnden (FUN) är nu avslutat. Valresultatet har nu godkänts och ledamöterna utsedda. Ta del av valresultatet och se vilka som är de nya kollegiala ledamöterna.
Nyhet
Person håller i ett lila papper med texten "möjlighet"
Den digitala vallokalen är öppen till och med 15 april. Läs mer om kandidaterna och gör ditt val om vilka som ska vara lärar- och forskarkollegiets representanter i utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och forskarutbildningsnämnden (FUN).
Nyhet
Person håller i ett lila papper med texten "Rösta".
Var med och rösta fram lärar- och forskarkollegiets representanter i utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och forskarutbildningsnämnden (FUN). Rösta senast den 15 april i den digitala vallokalen, välkommen.
Nyhet
Blommor inomhus talarstol Högskolan Dalarnas logotyp
Närmare 250 gäster närvarade vid årets högtidsceremoni och middag på Galaxen i Borlänge fredagen den 24 mars.
Nyhet
Person som håller i lila papper med ordet "engagemang" skrivet på.
Förbered dig inför valet genom att ta del av de nominerade och valberedningens förslag till nya ledamöter i utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och forskarutbildningsnämnden (FUN). Kandidaternas självpresentationer finns också att ta del av.
Nyhet
Akademisk högtid
Akademisk högtid firas 23-24 mars. Vid årets högtidsceremoni installeras nyblivna professorer och promoveras hedersdoktorer och doktorer. Gästprofessorer och adjungerade professorer hälsas välkommen, docenter, doktorer vid andra lärosäten, samt excellenta och meriterade lärare uppmärksammas.
Nyhet
Två personer (Anna Annerberg och Carl Olsmats) sitter vid ett bord.
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har sammanställt inkomna remisser och arbetar nu bland annat med utvärdering av regler för kurs- och utbildningsplaner. Dekanerna påminner om vikten av att rösta i de kommande valen.
Nyhet
Person håller i ett lila papper med texten "Framtid".
Kom ihåg att nominera dem du vill se som ledamöter i utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och/eller forskarutbildningsnämnden (FUN) senast den 15 mars. Du kan nominera hur många du vill och hur många gånger du vill.
Nyhet
Studenter som sitter i ett bibliotek och studerar vid sina laptops samtidigt som de samtalar.
Idag publiceras listor över valbara och röstberättigade inför valet av de tre lärarrepresentanterna som ingår i högskolestyrelsen. Kontrollera att du finns med på rätt lista. Synpunkter på vallängd och röstlängd lämnas senast den 20 mars.
Nyhet
Person håller i ett lila papper med texten "kvalitet" på.
Är du intresserad av att arbeta med högskoleövergripande kvalitetsfrågor? Ställ upp i valen till utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) eller forskarutbildningsnämnden (FUN). Du kan även nominera någon som du tycker skulle vara en bra kollegial ledamot. Nominera senast 15 mars.
Nyhet
Person håller i ett lila papper med texten "ansvar" på.
Snart är det val till utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och forskarutbildningsnämnden (FUN). Ta del av de preliminära vallängderna och se om du är röstberättigad – hör av dig vid eventuella felaktigheter.
Nyhet
Text på bild: Akademisk högtid, vit och lila
Fredag den 24 februari är sista dag för anmälan till akademisk högtid som firas den 24 mars i Borlänge.
Nyhet
Närbild på fasaden till biblioteket på Campus Falun.
Ta del av information och aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om val till UFN och FUN som närmar sig, om arbetet med principer för fördelning av interna forskningsmedel och uppdatering av ett flertal regel- och policydokument.
Nyhet
Montage, porträttbilder man och kvinna
Journalisterna Magda Gad och Göran Greider har utnämnts till hedersdoktorer vid Högskolan Dalarna 2023.
Nyhet