Nyheter

Filtrera på
Publicerad
Kategorier
Visa som:
Forsande vatten med stenar i förgrunden.
Dekanerna informerar om aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN.
Nyhet
Kvinna i vit tröja och man i vit t-shirt samtalar med varandra.
Önskar du bli ledamot i utskottet för granskning av utbildning, UGU, vid institutionen för lärarutbildning eller vid institutionen för hälsa och välfärd? Skicka in din intresseanmälan senast den 14 juni.
Nyhet
Ett japanskt körsbärsträd som blommar i solen
Ta del av information och aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Bland annat pågår ett arbete att se över kvalitetskrav och funktioner för kvalitetsansvar vid lärosätet samt förberedelser för kollegiala val för institutionsledningsråden, IL, under hösten.
Nyhet
Två personer står vid en whitboard och skriver.
Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, ansvarar för den lärosätesövergripande kollegiala utvärderingen av forskningsverksamheten som inleds i början av 2023. Arbetet kommer ledas av ett granskningsutskott.
Nyhet
Närbild på blåsippor och mark
Dekanerna informerar om aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om möjligheten att delta i nämndarbetet och vad som är på gång.
Nyhet
Böcker i bokhylla på biblioteket på Campus Falun.
Högskolan Dalarnas Utbildnings- och forskningsnämnd, UFN, informerar om möjligheten att ingå i nämndarbetet och i Disciplinnämnden.
Nyhet
Närbild på fasaden till biblioteket på Campus Falun.
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har nu fastställt de nya reglerna för kurs- och utbildningsplaner. Verksamhetsstödet arbetar med att skapa en handläggningsordning och annat stödmaterial kopplat till reglerna, bland annat nya mallar för kurs- och utbildningsplaner.
Nyhet
Närbild på lingonsris med lingon.
Våra dekaner informerar om aktuella ärenden i Högskolan Dalarnas Utbildnings- och forskningsnämnd, UFN, som påverkar verksamheten.
Nyhet
Porträttbild av Carl Olsmats. Man som ler och står bakom ett bord inomhus
Carl Olsmats tillträder som ny dekan den 1 januari 2022. Carl Olsmats är docent och ämnesansvarig i industriell ekonomi med bas på Campus Borlänge.
Nyhet
Högskolans dekaner informerar om aktuella ärenden som Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, hanterar för närvarande.
Nyhet