Lärarperspektiv: Från erfarenheter till verklighet – reflektioner om nya regler

Hur påverkar de nya reglerna inom utbildning det dagliga arbetet som lärare? Programansvariga, kursansvariga och ämnesansvariga delar med sig av sina tankar.

Under förra hösten och nu under våren har nya regler införts för att säkra kvaliteten i utbildningar på Högskolan Dalarna. Alla nya regler är utformade för att effektivisera och göra arbetsprocesser mer tydliga för att främja höjd kvalitet.

Nya regler innebär förändringar och påverkan i vardagen. Några lärare som är programansvariga, kursansvariga och ämnesansvariga, delar med sig av sina reflektioner och ger en inblick i hur reglerna påverkar utbildningsmiljön och skapar möjligheter till framtidens utveckling av högskolan.

 

Reflektioner av nya regler

Programansvarig

Farhana Borg, programansvarig för magisterprogram i pedagogiskt arbete.

Farhana Borg 180x180.png

 

 

"Jag föredrar tydliga regler i stället för att använda magkänsla."

 

 


Ämnesansvarig

Tobias Feldreich, ämnesansvarig i medicinsk vetenskap.

 

Tobias Feldreich 180x180.png

"Jag tänker försöka implementera reglerna på ett systematiskt sätt och i en kontinuerlig dialog med medarbetarna."

 

 

Vilken förändring blir mest betydelsefull i ditt uppdrag?

Farhana: Utifrån mina egna erfarenheter som forskare och lärarutbildare anser jag att det är oerhört viktigt att ha tydliga regler och riktlinjer för att säkerställa att utbildningen är likvärdig och uppfyller vissa standarder för kvalitet, samt att öka transparensen i systemet. Inom högre utbildning spelar regler en avgörande roll för tydlighet, transparens, rättvisa och kvalitet inom utbildning.

Tobias: I min nuvarande roll som nyutnämnd ämnesansvarig för medicinsk vetenskap är framför allt de utökade befogenheterna den mest betydelsefulla förändringen. I övrigt innebär de nya regelverken ingen större förändring. 

Hur planerar du att integrera de nya reglerna i ditt dagliga arbete?

Farhana: När jag fick uppdraget som programansvarig för magisterprogrammet i pedagogiskt arbete 2023 fick jag överlämningsinformation från tidigare programansvarig, men när jag kom in i den dagliga komplexa praktiken upplevde jag ett ökande behov av ett stabilt och förutsägbart system. Det är viktigt för att jag skall kunna ta ett självständigt ansvar men också för att ha ett effektivt samarbete med kursansvariga, examinatorer och andra lärare. Jag hittar relevant information i de nya reglerna när jag hanterar frågor kring: lärarkompetens, examinators roll, kursens kvalité, ansvarsfördelning, kursutvärdering och analys. Jag föredrar tydliga regler i stället för att använda magkänsla. Nyligen har magisterprogrammet i pedagogiskt arbete gått igenom en intern granskning. Tillsammans med ämnesansvarig, proprefekt för utbildning, kursansvariga och avdelningschefen har jag arbetat fram en utvecklingsplan som är i linje med Högskolan Dalarnas regler.

Tobias: Jag tänker försöka implementera reglerna på ett systematiskt sätt och i en kontinuerlig dialog med medarbetarna, med utgångspunkt i verksamhetsplaneringen för ämnet och institutionen.

Hur förväntar du dig att reglerna påverkar arbetskulturen och samarbetet inom din institution eller ämne?

Farhana: Jag tror att de nya regelverken har potential att påverka vår arbetskultur inom både institution och ämnen på ett positivt sätt. Det kräver samarbete och samtal mellan olika aktörer samt tillgängliggörande av nödvändiga resurser. Att uppfylla kompetenskraven inom utbildning på alla nivåer kommer nog att ta tid. Det finns utmaningar att uppfylla kraven när det gäller regelbunden kursutvärdering, kursanalys och programanalys samt att följa upp dem med effektiva åtgärder. Om vi jobbar med tydlighet, transparens, rättvisa och kvalitet inom utbildning, har vi möjlighet att minimera arbetsmiljöproblem samt öka rättvisan och skapa en hållbar arbetsplats. Vi behöver ha kompetenta personer som kan hantera utbildning och forskning i linje med högskolans strategier ”öppenhet, mod och ansvar”. Det är viktigt att vi tar till oss och följer de nya reglerna för att erbjuda utbildningar och handledning av hög kvalitet på alla nivåer samt vara konkurrenskraftiga när det gäller forskning.

Tobias: Jag vet inte hur de kommer att påverka arbetet inom institutionen. Inom ämnet tror jag inte de kommer förändra arbetskulturen nämnvärt.

Senast granskad:
Senast granskad: