Planering och uppföljning

Här publiceras dokument som styr Högskolans verksamhet, exempelvis verksamhetsplan och budgetunderlag. Dessutom återfinns här de senaste årens uppföljningar såsom årsredovisning och kvalitetsrapporten.

Här publiceras Högskolans verksamhetsplan, budgetplanering och budgetunderlag. Dessutom återfinns här de senaste årens årsredovisningar, Högskolans kvalitetsrapport och rapporter från uppföljning av Högskolans verksamhet i övrigt.

Kvalitetsrapport
Studentenkät
Utvärdering av forskningsprofilerna
Visionsdokument
Ämnesspecifika utdrag ur VP
Senast granskad: