Styrdokument

Ett styrdokument anger de lokala ramar som styr Högskolan Dalarnas verksamhet och gäller alltid tillsvidare.

I grunden styrs Högskolan Dalarna av lagar, regler och förordningar som beslutas av riksdag och regering. Nedan finner du relevanta länkar till några lagar och förordningar som styr vår verksamhet.

Förutom dessa lagar, regler och förordningar finns lokala dokument som styr HDa:s arbete vilka benämns som styrdokument. De styrdokument som beslutas av styrelsen, rektor eller den kollegiala nämnden hittar du på denna sida.

Övriga styrande dokument av tidsbestämd karaktär såsom exempelvis; strategidokument, budget, handlingsplaner, verksamhetsuppdrag hittar du på sidan för planering och uppföljning.

Vid frågor vänligen kontakta registrator Anette Lindgren, alg@du.se, tel 023-778041.

Styrdokument

Senast granskad:
Senast granskad: