Kerstin Göras

Personlig presentation av Kerstin Göras

Rektors sekreterare
Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi Verksamhetsstödet

Nämnder

Ledamot i forskningsetiska nämnden

Råd

Forskningsetiska rådet