Kerstin Göras

Personlig presentation av Kerstin Göras

Rektors sekreterare
Avdelningen för stöd till ledning och styrning Verksamhetsstödet

Nämnder

Ledamot i Forskningsetiska nämnden