Hållbar utveckling

Högskolans arbete inom hållbar utveckling handlar om att stimulera till engagemang, vara rådgivande och följa upp arbetet i frågor som rör jämställdhet, lika villkor, internationalisering, miljö och klimat.

Hur arbetar vi med hållbar utveckling?

Vi som lärosäte ska främja en hållbar utveckling i all vår verksamhet enligt högskolelagen. I detta ryms hur vi som lärosäte fungerar som organisation och arbetsplats; hur den omgivande miljö påverkas av vår verksamhet liksom hur det är att vara medarbetare eller student hos oss. Såväl miljö och klimat som jämställdhet och lika villkor är därför viktiga delar av detta arbete.

Vi påverkar också samhällsutvecklingen genom vår utbildning, forskning och samverkan. Alla studenter som tar en examen hos oss ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja hållbar utveckling och ta aktivt ansvar i yrkesliv och samhällsliv. Forskningen som bedrivs ska generera ny kunskap som stärker våra utbildningar och främja kunskapsutvecklingen i samhället. Vi arbetar för att skapa ett starkt internationellt perspektiv och har samarbeten inom utbildning och forskning över hela världen.

Här på medarbetarwebben publicerar vi nyheter och informerar om evenemang som främst är riktade till dig som medarbetare.

Läs mer om vad Högskolan Dalarna gör inom området

Nyheter

Den 1 januari 2024 kom en ny lag som gör det obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall – även på jobbet.

Någon har kallat det förbättringsmöten. Men det handlar om intern miljörevision som är en del av högskolans systematiska miljöarbete.

Till nyhetsarkivet
Senast granskad:
Senast granskad: