Kalender

Tid
Plats
Typ av händelse
Kategorier
Sortera:
Visa som:
Tisdag,
Tisdag, -
Ta chansen att nätverka med lärosäten i Ukraina
Onsdag,
Internutbildning
Onsdag, , kl 09:00 - 10:00
Digitalt via Zoom, Endast digitalt
Välkommen till en fördjupad utbildning om GDPR.
09:00 - 11:00
Internutbildning
Onsdag, , kl 09:00 - 11:00
Endast digitalt
I denna utbildning får du som chef kunskap om vanliga löne- och ersättningsfrågor som du förväntas hantera och rutiner som ska säkra att alla medarbetare får rätt lön i rätt tid.
Onsdag, , kl 16:30 - 17:30
Endast digitalt
Studenter, lärare, forskare och intresserade professionella i människobehandlande ämnen och yrken såsom socialt arbete, skolan och hälsovården bjuds in för att diskutera det omdebatterade reformförslaget om att ange papperslösa.
Lördag,
08:45 - 16:30
Lördag, , kl 08:45 - 16:30
Följ med på en vandring mellan högskolans campus. Vandringen är 27 km och Student Dalarna bjuder alla deltagare på lunch. Både medarbetare och studenter är välkomna.
Tisdag,
Internutbildning
Tisdag, , kl 08:30 - 12:00
Zoom, länk kommer efter anmälan., Endast digitalt
Under denna workshop kommer du att få bekanta dig med några pedagogiska strategier för hur du kan anpassa din undervisning så att den blir mer tillgänglig för alla studenter utifrån modellen universell design för lärande.
Onsdag,
Onsdag, , kl 08:45 - 10:00
Borganäsvägen 25, Borlänge
Du som medarbetare vid högskolan erbjuds besöka byggarbetsplatsen och ta del av hur nya Campus Borlänge växer fram.
Internutbildning
Onsdag, , kl 09:00 - 11:00
Zoom, Endast digitalt
We invite you to attend a two-hour course in GDPR.
Öppen föreläsning
Onsdag, , kl 12:10 - 13:00
Campus Falun och online via Zoom
Välkommen på en spännande lunchföreläsning om den senaste upplagan av studien LL-barometern, som utforskar livslångt lärande och hur personer i åldrarna 25-55 år väljer utbildning.
Forskningsseminarium
Onsdag, , kl 13:00 - 14:30
Selma och zoomrum 110, Campus Falun
Hur kan vi studera elevers kunnande i olika skolämnen och hur kan kunnande beskrivas?
Måndag,
Måndag,
Campus Falun
Vill du hjälpa till och rädda liv? Genom att utbilda dig i hjärt-lungräddning kan du vara med och bidra till en ökad överlevnad i samhället.
Tisdag,
Tisdag, , kl 09:00 - 10:00
Universitets och högskolerådet berättar om möjligheterna som finns för statsanställda att åka på utbytestjänstgöring. Att åka på utbyte en kortare period ökar både den enskilda medarbetaren, men även myndighetens internationella kompetens, och ger ett stort internationellt nätverk.
Forskningsseminarium
Tisdag, , kl 09:30 - 11:30
Jerusalem, Campus Falun och digitalt via Zoom
Vi välkomnar alla lärar- och forskarkollegor och studenter som läser på avancerad nivå till ett seminarium om tvärvetenskaplighet.
Tisdag, , kl 13:00 - 14:00
Universitets och högskolerådet berättar om möjligheterna som finns för statsanställda att åka på utbytestjänstgöring. Ta del av information om att göra praktik eller gå kurs vid EU-kommissionen.
Tisdag, , kl 15:00 - 16:30
Ekeby, Campus Falun och Zoom
”Video i nätundervisning: Pedagogik och kvaliteter".
Onsdag,
Onsdag, , kl 10:00 - 12:00
P110, Campus Borlänge och Zoom
Vi bjuder in till en öppen informationsträff för att presentera en del av det stöd som finns på Högskolan Dalarna för att integrera hållbar utveckling i undervisningen.
Nätverksträff
Onsdag,
Campus Falun
AIMday är ett unikt tillfälle för forskare och representanter från näringsliv och samhälle att mötas och utbyta kunskap och erfarenhet inom olika områden. Registrering för forskare öppnar 4 september 2023.
Torsdag,
Internutbildning
Torsdag, , kl 09:00 - 11:00
Campus Falun
Pandemin förändrade våra arbetssätt och ledde till en ny sorts vardag som skapat såväl utmaningar som möjligheter men också ställer nya krav på dig som chef och ledare. Denna utbildning syftar till att ge dig verktygen för att leda en hybridarbetsplats.
Onsdag,
Forskningsseminarium
Onsdag, , kl 13:00 - 14:30
Selma och zoomrum 110, Campus Falun
Forskning i mellanrummet.
Torsdag,
Forskningsseminarium
Torsdag, , kl 08:30 - 12:30
E151, Campus Falun
Under seminariet lyssnar vi till 10 presentationer där forskare delar med sig av sina erfarenheter från de projekt som år 2020 tilldelades anslag för tvärvetenskapliga forskarnätverk vid Högskolan Dalarna.