Högskolans uppdrag och ledningssystem

Här finns beskrivning av högskolans uppdrag.