Bästa examensarbete - tipsa gärna dina studenter

Varje år delar Högskolan Dalarna ut en utmärkelse för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.
Jordglob framför Högskolan Dalarna
Mikael Tengnér

En gång om året utser rådet för hållbar utveckling det bästa examensarbetet utifrån de bidrag som inkommit. Vi välkomnar uppsatser på såväl grundnivå som avancerad nivå. Vinnande student tilldelas ett resestipendium om 10 000 kr, ämnat för fortsatt utbildning och kompetensutveckling. Du som är handledare eller kursansvarig på en examensarbeteskurs - tipsa gärna dina studenter om denna möjlighet!

Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling belönas - Högskolan Dalarna (du.se)

Senast granskad:
Senast granskad: