Nyheter hållbar utveckling

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Jordglob framför Högskolan Dalarna
Varje år delar Högskolan Dalarna ut en utmärkelse för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.
Nyhet
Person slänger äppelskrutt i sopkärl.
Den 1 januari 2024 kom en ny lag som gör det obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall – även på jobbet.
Nyhet
En lila prinsesstårta på ett guldfat. Tårtan tar texten "50:e" på sig.
Någon har kallat det förbättringsmöten. Men det handlar om intern miljörevision som är en del av högskolans systematiska miljöarbete.
Nyhet
Ljusgården vid Campus Falun med en grupp studenter som sitter och samtalar.
Nu är det dags att utse ledamöter till Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling. Vi söker dig som vill bidra med ditt engagemang och din kompetens inom området hållbar utveckling.
Nyhet
Ett kreativt spel för företag att komma på nya idéer för ett hållbart och miljövänligt arbetssätt.
Nu kan vi erbjuda dig som lärare nya verktyg och inspiration till att integrera hållbar utveckling i undervisningen; dels genom pedagogiska brädspel, dels genom möjlighet till kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling.
Nyhet
På bilden syns loggan för FN:s globala mål nummer 13, "bekämpa klimatförändringarna", och bakom skymtar loggor för mål nummer 1, 3, 7, 10 och 12.
Lärosätenas klimatnätverk arbetar för att underlätta för lärosätena att nå sina klimatmål. Nu formerar de fokusgrupper för att stärka samarbetet mellan landets lärosäten än mer och söker både deltagare och ledare för fokusgrupper. Är du nyfiken på uppdraget? Gör en intresseanmälan senast den 26 maj.
Nyhet
Varje år delar högskolan ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.
Nyhet
Laddstolpe elbilar utomhus.
Förra året var tjänsteresornas klimatpåverkande utsläpp 43 procent lägre än innan pandemin. Resan mot fossilfrihet har bara börjat och vi behöver prata mer om attityder och möjliga åtgärder framöver menar högskolans miljösamordnare.
Nyhet
Krokar på tegelvägg inomhus på Campus Falun
Nytt initiativ ger möjlighet att förnya din garderob på ett enkelt, roligt och klimatsmart sätt!
Nyhet
Närbild på en hand som skriver med en penna på ett block
Högskolan Dalarna har nu fördelat de två allra sista stipendierna inom Minor Field Studies, stipendium för fältstudier i låg- och utvecklingsländer.
Nyhet
Högskolan Dalarna flagga, vimpel med svenska flaggan mot blå himmel.
Kunskap och kompetens om jämställdhetsintegrering, lika möjligheter till karriärvägar, jämställd studie- och arbetsmiljö samt jämställd utbildning är de fyra fokusområden som sammanfattar inriktningen för högskolans jämställdhetsarbete de kommande åren.
Nyhet
På bilden syns loggorna för FN:s globala mål nummer 7, "hållbar energi för alla", och nummer 13, "bekämpa klimatförändringarna"
Den svenska högskolesektorn går samman för stärkt samarbete inom klimatområdet. Genom ett nystartat klimatnätverk vill man få nya idéer och goda exempel på hur man kan bidra till klimatomställningen; både genom forskning och utbildning och genom minskad klimatpåverkan från sin egen verksamhet.
Nyhet
Händer som skriver på laptop med skrivblock och mobiltelefoner på bordet.
För att minska klimatpåverkan från högskolans it-använding har en rad insatser gjorts de senaste åren, bland annat förlängd användningstid för datorer. Men mer finns att göra, och i slutet av oktober ordnades en workshop för att lära mer om it-användning och klimat och ta fram förslag på åtgärder.
Nyhet
Bild på åker med traktorspår där en person går med sin cykel.
Rådet för hållbar utveckling har sammanställt ”Hållbarhetsrapport 2021 - uppföljning av Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026” som visar hur arbetet har fortlöpt under det första året.
Nyhet
Spelkort olika färger ligger på bord
I början av oktober hölls ett lunchseminarium med Karolina Catoni, koordinator för Scholars at Risks Sverigesektion, som informerade om SARs verksamhet och olika finansieringsmöjligheter för att ta emot riskutsatta forskare.
Nyhet
Elektrisk kontakt och uttag.
Högskolan Dalarna har tagit fram åtgärder för att reducera energianvändningen med tanke på energisituationen i Sverige och Europa.
Nyhet
Photo by Braedon McLeod on Unsplash
Upphandling och inköp står för en stor del av Högskolan Dalarnas klimatpåverkan. I en intern rapport lyfts nu åtta områden fram där högskolan kan göra stor skillnad genom att ställa skarpa klimat- och miljökrav vid upphandling och inköp.
Nyhet
Ett forskarupprop vädjar till Sveriges politiker: "Sätt klimatkrisen högst på agendan!" Läs artikeln och hör Mats Rönnelid, professor i energiteknik, som intervjuades av SVT Nyheter Dalarna efter publiceringen.
Nyhet
Forskare och andra med intresse för akademins klimatavtryck välkomnas till KTH:s nätbaserade workshop med temat ”Exploring low-flying academia”.
Nyhet
En hand som håller i en glaskula som ser ut som jorden. I bakgrunden gröna buskar och Högskolan Dalarnas fasad.
15 juni är det dags för terminens sista öppna föreläsning. I september finns möjlighet att delta vid workshop om högskolesektorns flygvanor. Du kan också läsa mer om förbättrade rutiner för gemensamma busskort och aktuella frågor i hållbarhetsrådet.
Nyhet