Internationell workshop om sektorns flygvanor

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskare och andra med intresse för akademins klimatavtryck välkomnas till KTH:s nätbaserade workshop med temat ”Exploring low-flying academia”.

Vi vet att det finns en diskrepans mellan de utsläppsminskningar som behöver ske och våra nuvarande vanor. Den 14:e september kl. 9.00-12.00 finns det möjlighet för lärare och andra som har ett intresse för akademins klimatavtryck att delta i en internationell workshop med temat “Exploring low-flying academia”. Workshopen anordnas av KTH.

Mer information och anmälan

Senast granskad:
Senast granskad: