Lärosäten i samverkan för klimatet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den svenska högskolesektorn går samman för stärkt samarbete inom klimatområdet. Genom ett nystartat klimatnätverk vill man få nya idéer och goda exempel på hur man kan bidra till klimatomställningen; både genom forskning och utbildning och genom minskad klimatpåverkan från sin egen verksamhet.
På bilden syns loggorna för FN:s globala mål nummer 7, "hållbar energi för alla", och nummer 13, "bekämpa klimatförändringarna"
globalamålen.se

Högskolan Dalarna är sedan 2019 anslutet till ett klimatramverk som togs fram i samarbete mellan svenska universitet och högskolor. Genom att skriva under klimatramverket åtog vi oss att bidra till klimatomställningen i linje med nationella och internationella åtaganden.

Samverkan mellan lärosätena i klimatfrågor har därefter fortsatt inom SUHF, Sveriges Universitets- och Högskoleförbund. Alla universitet och högskolor som är medlemmar i SUHF är nu också med i SUHF:s nystartade klimatnätverk. Nätverket har fått finansiering i fyra år framåt, via Vinnova och Formas, vilket kraftigt stärkt möjligheterna till samverkan.

En så kallad värdkonstellation, som koordineras av SLU och som består av sex lärosäten samt Sveriges förenade studentkårer, kommer att driva på och utveckla aktiviteter inom klimatnätverket. Den första gemensamma aktiviteten "Den hållbara forskaren" den 7 oktober, med 150 deltagare fysiskt och digitalt.

Målet för klimatnätverket är bland annat att stärka samarbete, lärande och utbyten mellan lärosätena och därigenom underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet.

Läs mer om klimatarbetet på Högskolan Dalarnas webbplats

Läs mer om lärosätenas klimatnätverk och aktuella aktiviteter på SLU:s webbplats

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: