Vill du bidra till klimatomställningen?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lärosätenas klimatnätverk arbetar för att underlätta för lärosätena att nå sina klimatmål. Nu formerar de fokusgrupper för att stärka samarbetet mellan landets lärosäten än mer och söker både deltagare och ledare för fokusgrupper. Är du nyfiken på uppdraget? Gör en intresseanmälan senast den 26 maj.
På bilden syns loggan för FN:s globala mål nummer 13, "bekämpa klimatförändringarna", och bakom skymtar loggor för mål nummer 1, 3, 7, 10 och 12.
Lärosätenas klimatnätverk koordineras av SLU. globalamålen.se

Sex fokusgrupper formeras med olika teman med syfte att lärosätena samverka och ta fram gemensamma lösningar.:

  • Hållbara tjänsteresor
  • Inköp och upphandling
  • Byggnader
  • Lärande för hållbar utveckling
  • Hållbart ledarskap
  • Uppföljning och mätning

Just nu rekryteras deltagare till fokusgrupperna. Bland annat söker man en fokusgruppsledare för gruppen lärande för hållbar utveckling. Gruppens arbete syftar till att skapa bättre förutsättningar för lärare att integrera hållbarhetsperspektiv i sin undervisning. Uppdraget som fokusgruppsledare inkluderar att kartlägga och samordna befintliga grupper/initiativ, inte att starta ett nytt forum. Upp till 30 % av tjänst kan finansieras genom klimatnätverket. Är du intresserad? Läs i så fall uppdragsbeskrivningen och gör en intresseanmälan  senast den 26 maj.

Senast granskad:
Senast granskad: