Lärande för hållbar utveckling genom brädspel och kompetensutveckling

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu kan vi erbjuda dig som lärare nya verktyg och inspiration till att integrera hållbar utveckling i undervisningen; dels genom pedagogiska brädspel, dels genom möjlighet till kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling.
Ett kreativt spel för företag att komma på nya idéer för ett hållbart och miljövänligt arbetssätt.
Anna Hermansson

Högskolan Dalarna har inlett ett samarbete med Snowflake Education inom området lärande för hållbar utveckling. Samarbetet ger högskolan tillgång till ett utbud av läromedel och fortbildningar för att främja integreringen av hållbarhet i kurser och program.

En del av de tillgängliga läromedlen är pedagogiska brädspel som är speciellt utvecklade för att undervisa om hållbar utveckling på högskolenivå, från grundläggande introduktion till avancerad fördjupning. Kopplat till spelen finns guider som lärare kan utgå ifrån för att hålla seminarier där spelen används. Det finns även ett omfattande digitalt utbildningsmaterial med inspelade föreläsningar och studentuppgifter som kan användas innan och efter spelseminarier.

I och med samarbetet med Snowflake Education finns också möjlighet att gå kurs för att få en introduktion till lärande för hållbar utveckling. Det finns två olika kurser med lite olika omfattning och upplägg att välja mellan. Kurserna syftar till att ge praktiska verktyg och stöd för att utforma egna lärandeaktiviteter. Aktiviteterna kan vara sådana som introducerar hållbarhetsfrågor allmänt, som tränar nyckelkompetenser för hållbar utveckling eller som mer direkt kopplar hållbarhetsfrågor till det egna ämnesområdet.

Senast granskad:
Senast granskad: