Sista två stipendierna inom programmet Minor Field Studies utdelade

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har nu fördelat de två allra sista stipendierna inom Minor Field Studies, stipendium för fältstudier i låg- och utvecklingsländer.
Närbild på en hand som skriver med en penna på ett block
Mikael Forslund

Högskolan Dalarna har nu fördelat de två allra sista stipendierna inom Minor Field Studies, stipendium för fältstudier i låg-och utvecklingsländer. De två stipendiaterna ska på plats i Nepal under våren 2023 förbereda sina examensarbeten inom barnmorskeprogrammet. Förhoppningsvis kommer examensarbetena bidra till ytterligare samarbeten i Nepal. 
 
Minor Field Studies startade 1968 under namnet Minor Research Task (MRT). 1985 gjordes programmet om till Minor Field Studies. SIDA meddelade i maj 2022 att finansieringen av Minor Field Studies, Linnaeus-Palme och den Globala skolan i nuvarande form upphör. Läs mer om beslutet på Sidas hemsida

Senast granskad:
Senast granskad: