Minskad klimatpåverkan från högskolans it-användning - vad blir nästa steg?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För att minska klimatpåverkan från högskolans it-använding har en rad insatser gjorts de senaste åren, bland annat förlängd användningstid för datorer. Men mer finns att göra, och i slutet av oktober ordnades en workshop för att lära mer om it-användning och klimat och ta fram förslag på åtgärder.
Händer som skriver på laptop med skrivblock och mobiltelefoner på bordet.
Yasir Imam

Den 26 oktober ordnade Avdelningen för IT och digital infrastruktur en workshop i syfte att lära mer om sambanden mellan it-användning och klimat, och ta fram förslag på åtgärder för minskad klimatpåverkan från Högskolan Dalarnas it-utrustning.

Från högskolan deltog ett tiotal personer från totalt sex olika avdelningar. Med på workshopen fanns också tre personer från ATEA (leverantör inom it-teknik och infrastruktur som högskolan har avtal med), bland annat Joel Lindquist som inledde med en föreläsning om it-sektorns klimatpåverkan.

Att utsläppen av växthusgaser till följd av vår it-användning är stora framgick redan i den Klimatrapport (PDF) som togs fram för hela högskolans verksamhet för ett par år sedan. Joel Lindqvist visade i sin föreläsning exempel på potentiella klimatbesparingar med olika tänkbara åtgärder.

-  Att förlänga livstiden för datorer och annan utrustning är den största potentiella miljövinsten som kan göras, det var den viktigaste lärdomen för mig idag, tyckte Anton Grenholm, högskolans miljö- och hållbarhetssamordnare. Jag fick också upp ögonen för ett par saker som vår it-avdelning genomfört de senaste åren som väsentligen bör ha bidragit till minskat klimatavtryck, fortsatte Anton, och lyfte upp följande åtgärder som redan är realiserade:

  • Förlängd användningstid för persondatorer från tre till fyra år.
  • Införande av ett hyrdatorsystem, där it-avdelningen äger datorerna och de olika enheterna hyr. Systemet underlättar på flera sätt, bland annat blir det enklare att hitta en ny användare inom den egna verksamheten när datorn inte längre behövs hos sin första användare, och det möjliggör en helt annan kontroll över vilka datorer som finns i verksamheten.
  • Införande av en återtagstjänst – Goitloop – en tjänst där ATEA hämtar it-produkter som högskolan inte längre har användning för, raderar dem på information och återanvänder produkterna där så är möjligt, resten återvinns. Högskolan får tillbaka en summa för de återanvända enheterna.
  • En ytterligare åtgärd som är planerad och kommer att genomföras innan jul är att man byter ut kylanläggningen i datorhallen till fjärrkyla.

- Workshopen gav oss en rad idéer och förslag att arbeta vidare med, menade högskolans IT-chef Magnus Höglund. Att inrätta hyresmodeller, eller på annat sätt säkerställa cykliskt återbruk, för ytterligare produktgrupper är ett exempel. Sådana produktgrupper kan exempelvis vara mobiltelefoner och AV-utrustning. Andra områden att se över är effektivare livscykelhantering av våra system och data för att säkerställa att vi inte förbrukar onödig energi på att ha IT-system med tillhörande data i drift som inte längre behövs. Rutiner för arkivering och gallring av data behöver bli bättre.

Avdelningen för IT och digital infrastruktur kommer nu att värdera de förslag och idéer som kom fram under workshopen för att välja ut ett par som är realistiska att genomföra i närtid. Förhoppningen är också att dessa ska ingå bland de uppdrag inom ramen för högskolans mål för hållbar utveckling som rektor ska besluta om under våren 2023.

 

Senast granskad:
Senast granskad: