Nu hjälps vi åt att spara el

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har tagit fram åtgärder för att reducera energianvändningen med tanke på energisituationen i Sverige och Europa.

Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Regeringen har gett i uppdrag att statliga myndigheter tar fram lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. Högskolan arbetar aktivt med att effektivisera och reducera energianvändningen i fastighetsbeståndet.

– Vi strävar efter att följa upp och analysera energianvändningen i våra fastigheter för att skapa en god helhetsbild över förbrukningen och för att kunna identifiera negativa trender och vidta åtgärder för att vända dessa, säger Staffan Terning, tillförordnad fastighetschef.

Högskolan arbetar för att, i samarbete med hyresvärdar, effektivisera energianvändningen baserat på byggnadstekniska förutsättningar samtidigt som lokalerna ska ha ett gott och anpassat inomhusklimat.

– I nya Campus Borlänge pågår ett arbete för att kunna anlägga solceller på alla fria takytor för att högskolan ska kunna producera mest möjliga egen el. Det är en investering utöver den planerade överenskomna hyresgrundade byggkostnaden, säger Staffan Terning.

Högskolan rapporterar till statens energimyndighet (Energimyndigheten) och redovisar mängden el som köpts under föregående månad för lokaler belägna inom Sverige. Den första redovisningen skedde i oktober 2022 och den sista ska rapporteras i april 2023. Myndigheterna skulle vid redovisningstillfället i oktober 2022 även redovisa mängden köpt el i september 2018.

Det här kan du göra

Vi kan alla hjälpas åt att påverka energiförbrukningen i våra lokaler och på så vis göra vår miljö gott.

1.  Sänka rumstemperaturen

Se över rumstemperaturen i lokalerna för att se om en temperaturjustering är möjlig, det sitter termostater i de flesta utrymmen.

Det finns mycket energi att spara på att dra ned temperaturen så lite som 1°C.

Täck inte över element med gardiner, dra dem åt sidan.

2.  Belysningen

Där den inte är automatisk, se till att alltid släcka belysningen när den inte används.

3.  Elektrisk utrustning

Stäng av dator och annan elektronik istället för att låta dem stå i standby-läge, det vill säga stäng av all elektronik när den inte används. Dra ur sladden.

4.  Fönster och dörrar

Se till att inte ställa upp fönster och dörrar för vädring i onödan.

Kontor, konferenslokaler och större mötesrum har ofta automatisk luftforcering där luftflödet anpassas efter behov. Det framgår normalt via skyltning hur många personer lokalen är anpassad för.

Gör en felanmälan till support@du.se om du upptäcker att dörrar eller fönster är otäta eller om miljön är otillfredsställande.

5. Vattenförbrukning

Var uppmärksam på vattenläckage från toaletter, kranar och liknande. En droppande vattenkran kan ackumulera läckage på 20 kubikmeter vatten per år. En vattenkran som står och rinner kan förbruka mer än 300 kubikmeter per år. En läckande toalett kan medföra en förbrukning på 400 kubikmeter vatten per år, över 1000 liter per dag.

Det är därför viktigt att genast felanmäla vid misstänkt läckage.

6.  Övriga förslag

  • Använd motorvärmare och kupévärmare med timer.
    Kan exempelvis en lägre effekt på kupévärmare användas?
  • Använd aldrig elektriska element/radiatorer.
    Om rum, lokaler eller utrymmen upplevs för kalla ska det felanmälas till support@du.se.
  • Undvik att använda automatiska dörröppnare om möjligt.
  • Står diskmaskinen i fikarummet och lyser i stand-byläge? Stäng av den helt.
  • Tina fryst mat i kylen/pentry istället för i mikron och låt varm mat svalna innan du lägger den i kylen eller fryser in den.

Många bäckar små.

Högskolan Dalarna arbetar aktivt mot hållbarhet och välkomnar tips och förslag. Du är varmt välkommen att kontakta oss på support@du.se eller fastighetsavdelningen@du.se!

Senast granskad:
Senast granskad: