Aktuellt från rådet för hållbar utveckling, juni 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

15 juni är det dags för terminens sista öppna föreläsning. I september finns möjlighet att delta vid workshop om högskolesektorns flygvanor. Du kan också läsa mer om förbättrade rutiner för gemensamma busskort och aktuella frågor i hållbarhetsrådet.

Är demokratin under hot - vem bevakar bevakaren?

Välkomna på terminens sista öppna föreläsning 15 juni kl. 15:00-16:30. Denna gång har vi möjligheten att lyssna till Stellan Gärde, som har lång erfarenhet som ombud i både svenska domstolar och EU-domstolen och som kommissionär och styrelseledamot i Internationella Juristkommissionen/ICJ i Geneve. Föreläsningen hålls digitalt via Zoom. 

Läs mer om föreläsningen

Hur fortlöper högskolans hållbarhetsarbete?  

Våren 2021 antogs Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026, som innebar ett stort steg framåt för vårt samlade hållbarhetsarbete. Rådet för Hållbar utveckling arbetar just nu med att följa upp utfall och resultat av arbetet så här långt. Viktiga uppgifter är att diskutera lämpliga indikatorer för att kunna utvärdera måluppfyllelse och föreslå nya uppdrag för perioden 2024-2026.

Gemensamma busskort åter på plats 

Nu finns det återigen möjlighet att låna busskort vid resor mellan Falun och Borlänge. Kollektiva färdmedel ska vara ett naturligt förstahandsval, vilket är en viktig princip i arbetet att minska våra tjänsteresors klimatavtryck. Vi har också förbättrat tillgängligheten genom att korten kan hämtas och återlämnas oberoende av receptionens öppettider.  

Läs mer om hur du bokar ett busskort

Internationell workshop om sektorns flygvanor  

Vi vet att det finns en diskrepans mellan de utsläppsminskningar som behöver ske och våra nuvarande vanor. Den 14:e september finns det möjlighet för lärare och andra som har ett intresse för akademins klimatavtryck att delta i en internationell workshop med temat “Exploring low-flying academia”. Workshopen anordnas av KTH. 

Mer information och anmälan 

Senast granskad:
Senast granskad: