Lokala resor

Res smart inom stadskärnorna och mellan våra två campus. På korta sträckor ska du i första hand gå, cykla eller åka buss – färdsätt som har ingen eller liten påverkan på miljö och klimat.

Riktlinjer för val av färdsätt

Följ rangordningen.

Kortare resor inom stadskärnan

  1. Promenad eller cykel (elcykel finns att låna)
  2. Buss  
  3. Lånebil från högskolan
  4. Egen bil 

Resor mellan Campus Borlänge och Campus Falun

  1. Buss  
  2. Lånebil från högskolan
  3. Egen bil 

Buss mellan Falun och Borlänge

Bussar mellan våra campus avgår med ungefär 10 minuters mellanrum och resan tar cirka 40 minuter. Ett busskort bokningsbart via TimeEdit finns på varje campus. Enklaste sättet att hitta rätt avgång är att använda Dalatrafiks app eller hemsida och leta efter följande hållplatser:

  • Campus Borlänge – Högskolan Svärdsjögatan eller Högskolan Manhemsvägen
  • Campus Falun – Studieplan Borlänge

Du som reser ofta

Hör med din närmaste chef om möjlighet att beställa ett personligt busskort. Välj mellan årskort och kort med reskassa beroende på hur ofta du åker mellan campusorterna. Om du väljer det senare kortet laddas det enkelt med ett e-postmeddelande till Dalatrafik, se nedan.

Du och dina kollegor på avdelningen reser då och då

Köp ett eller flera busskort som ni använder gemensamt på avdelningen. Välj mellan årskort och kort med reskassa beroende på hur ofta ni åker. Korten är inte personliga utan kan användas av alla på avdelningen. Med reskassa kan flera resa samtidigt med ett kort medan årskort bara kan användas av en person åt gången.

Du som reser ibland

Busskort finns att boka i TimeEdit. De finns tillgängliga att hämta och lämna i receptionen på campus Falun eller Borlänge, oavsett klockslag. Bokning och mer information finns i TimeEdit.

Aktuella priser

Se aktuellt pris för årskort (2 zoner för resa mellan Falun och Borlänge).

Se aktuellt pris för enkelresa med reskassa (1 zon + tillägg en zon).

Beställa kort och fylla på reskassa

Läs om beställning av årskort för tjänsteresor.

Det finns också möjlighet att köpa årskort för arbetspendling som en löneförmån genom avdrag på nettolönen.

Beställning av kort med reskassa gör genom ett e-post till resekortforetag@dalatrafik.se med uppgift om fakturaadress, objektnummer, leveransadress och hur mycket kortet ska laddas med (minsta laddning är 100 kr).

Att fylla på reskassa görs också genom ett e-post till resekortforetag@dalatrafik.se med uppgift om kortnummer (står på kortet), hur mycket kortet ska laddas med, att köpare är Högskolan Dalarna samt objektnummer.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: