Arbetspendling

Som anställd vid Högskolan Dalarna kan du resa med Dalatrafik till ett rabatterat pris.

Möjligheten att köpa Dalatrafiks Resekort Företag genom avdrag på nettolönen är en av dina löneförmåner. Den gäller dig som är anställd i minst tolv månader framåt.

 

Nya priser och zoner för resekort företag från den 1 mars 2024

Dalatrafik tagit fram har helt nya resekort företag från den 1 mars 2024 där valen av zoner och priserna är nya. Du kan läsa mer om priser och zoner på Dalatrafiks webbplats, se länk till höger på denna sida.

För dig som har ett resekort företag som började gälla före den 1 mars 2024 gäller samma pris som vid ingången av avtalet tills det löper ut. 

 

Viktigt att veta

  • Du kan tidigast använda ditt kort cirka 1,5 månad efter beställningen.
  • Kortet är inte personligt – flera i familjen kan dela på det.
  • Avdraget på nettolönen påverkar inte din pensionsgrundande eller sjukpenning grundande inkomst.
  • Förmånen är inte skattepliktig.
  • Avtalet är bindande i tolv månader. Skulle du sluta din anställning, bli sjukskriven eller liknande innan avtalsperiodens slut behöver du betala för återstående månader.
  • Om du tappar bort kortet får du ett nytt utan kostnad.

Aktuella priser, linjekartor och mer information finns på Dalatrafiks hemsida. Här ser du också hur mycket förmånen är värd.

Beställ ditt kort – gör så här

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till avdelningen för HR. Tänk på att göra det cirka 1,5 månad innan du vill börja använda kortet.

Senast granskad:
Senast granskad: