Är du intresserad av att representera din verksamhet i Hållbarhetsrådet?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är det dags att utse ledamöter till Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling. Vi söker dig som vill bidra med ditt engagemang och din kompetens inom området hållbar utveckling.

Rådet för hållbar utveckling analyserar, bereder och utvärderar högskolans strategiska arbete i frågor som rör jämställdhet och lika villkor, internationalisering, miljö och klimat. Som ledamot deltar du aktivt i rådets sammanträden och ingår också i en av rådets arbetsgrupper, där mycket av det operativa arbetet sker.

Vill du anmäla ditt intresse?

Intresseanmälan ska innehålla en kort text där du redogör för din kompetens och ditt engagemang i frågan. Då detta är ett uppdrag i tjänst är det viktigt att du stämmer av med din närmaste chef. Det är prefekt som utser ledamot för respektive institution och högskoledirektör som utser ledamöter för verksamhetsstödet. 

Välkommen med din intresseanmälan senast 2023-11-09.
Läs mer om uppdraget i länken nedan och anmäl ditt intresse.

Kontakt
Universitetsadjunkt arbetsvetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: