Maria Rappfors

Personlig presentation av Maria Rappfors

Universitetsadjunkt arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Jag arbetar med undervisning inom det arbetsvetenskapliga området, främst PAL-programmet. Är biträdande verksamhetsledare för LeDa
Har också ett uppdrag som hållbarhetsstrateg (på 20%) där jag arbetar med planering, kommunikation och uppföljning av högskolans arbete för en hållbar utveckling. 

Andra profilsidor

Råd

Rådet för hållbar utveckling

Bakgrund

Jag motiveras av att lärande, att lösa problem och ge god service. Jag känner stor stolthet för det statliga uppdraget och vårt uppdrag som lärosäte.  

Min tidigare erfarenhet innefattar kommunal, statlig men framförallt privat sektor. Jag har både haft personal- och verksamhetsansvar.  I nästan tio år arbetade jag med att sälja och leverera HR-tjänster, vilket har innebar att arbeta mycket med relationsskapande samt förmånen att se många olika typer av organisationer. För mig är en viktig utgångspunkt att verkligen intressera sig för och vilja förstå den verksamhet man ska stötta. Erfarenheterna har också gett mig en god förståelse för chef- och ledarskap.

Under de senaste åren har mitt intresse och engagemang för hållbarhetsfrågor växt sig allt starkare. Vid sidan av arbetet har jag läst fristående kurser inom hållbar utveckling och miljökommunikation.

Jag har en filosofie magisterexamen från Uppsala universitet, med sociologi som huvudämne. Jag har även läst fristående kurser i arbetsrätt samt Strategic Human Resource Management.