Forskarkurs FHV0002

Systematisk litteraturöversikt, metasyntes och metaanalys

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 45, 2023

Det övergripande målet är att ge kunskap om metod för och värdering av kvantitativa, kvalitativa och integrativa systematiska litteraturstudier.
Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse
• ha kännedom om och förståelse för hur man genomför en systematisk granskning av litteratur
• redogöra för metoder vid en systematisk granskning, inklusive kritisk granskning, syntetisering av data från kvantitativ och kvalitativ vetenskaplig litteratur och bedömning av litteraturgranskningens resultat.

Färdighet och förmåga
• formulera syfte och frågeställning(ar) lämpade för en systematisk granskning
• upprätta en relevant sökstrategi för ett specifikt uppsatt syfte
• visa förmåga att skriva och försvara ett studieprotokoll för en systematisk litteraturstudie

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa insikt i systematiska litteraturstudiers möjligheter, utmaningar och begränsningar samt användning i klinisk praxis, policy och i framtida forskning
• visa ett kritiskt förhållningssätt i värdering och tolkning av resultat från systematiska litteraturstudier 

Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Anmälningskod:
HTVV3D5Y
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Start vecka 46, 2024

Det övergripande målet är att ge kunskap om metod för och värdering av kvantitativa, kvalitativa och integrativa systematiska litteraturstudier.
Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse
• ha kännedom om och förståelse för hur man genomför en systematisk granskning av litteratur
• redogöra för metoder vid en systematisk granskning, inklusive kritisk granskning, syntetisering av data från kvantitativ och kvalitativ vetenskaplig litteratur och bedömning av litteraturgranskningens resultat.

Färdighet och förmåga
• formulera syfte och frågeställning(ar) lämpade för en systematisk granskning
• upprätta en relevant sökstrategi för ett specifikt uppsatt syfte
• visa förmåga att skriva och försvara ett studieprotokoll för en systematisk litteraturstudie

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa insikt i systematiska litteraturstudiers möjligheter, utmaningar och begränsningar samt användning i klinisk praxis, policy och i framtida forskning
• visa ett kritiskt förhållningssätt i värdering och tolkning av resultat från systematiska litteraturstudier 

Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Anmälningskod:
HTVV3D5Z
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.