Forskarkurs FHV0002

Systematisk litteraturöversikt, metasyntes och metaanalys

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 46, 2024

Det övergripande målet är att ge kunskap om metod för och värdering av kvantitativa, kvalitativa och integrativa/-mixad-metods systematiska litteraturstudier.
Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om syftet och värdet av att genomföra systematiska översikter
• visa kunskap om metoder vid en systematisk översikt som inkluderar identifiering av vetenskaplig litteratur, valitetsbedömning, syntetisering av data och bedömning av granskningsresultat
• förklara möjligheter, utmaningar och begränsningar för systematiska översikter och hur de kan användas för att informera klinisk praxis, policy och framtida forskning

Färdighet och förmåga
• konstruera och genomföra en pilotsökning av en sökstrategi för en specifik review frågeställning
• identifiera lämpliga databaser för litteratursökningar
• tillämpa systematisk granskningsmetodik för att utveckla ett protokoll för en kvantitativ, kvalitativ eller integrativ (mixad-metod) systematisk översikt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• formulera ett syfte och lämpliga frågor för en systematisk översikt
• presentera och försvara ett eget protokoll för en systematisk översikt
• bedöma och kritisera andra studenters arbete

Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 4, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Anmälningskod:
HTVV3KFY
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Kursansvarig
Maria Unbeck