Rapport: Miljökrav i upphandling

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Upphandling och inköp står för en stor del av Högskolan Dalarnas klimatpåverkan. I en intern rapport lyfts nu åtta områden fram där högskolan kan göra stor skillnad genom att ställa skarpa klimat- och miljökrav vid upphandling och inköp.

Upphandling och inköp står för en stor del av Högskolan Dalarnas klimatpåverkan, det visade den klimatrapport som togs fram 2020. Nu har Högskolan Dalarna tagit detta ett steg vidare genom att ta fram åtta prioriterade inköpsområden. Inom dessa områden skulle högskolan kunna göra stor skillnad genom att ställa skarpa klimat- och miljökrav vid upphandling och inköp. Arbetet med prioriteringarna har gjorts i samverkan med miljökonsulten Goodpoint och slutsatserna finns sammanfattade i en rapport.

Rapport: Miljökrav i upphandling - prioriterade upphandlingsområden och rekommendationer (PDF)

De prioriterade områdena är:

  • Datorer
  • AV-produkter
  • Catering
  • Restauratör
  • Belysning
  • Skyltar
  • Konsulttjänster
  • Måleritjänster

- Vi kan inte göra allt, men om vi satsar tid och resurser på rätt saker hoppas vi kunna få så mycket klimatnytta som möjligt för varje satsad krona, säger Matilda Buske, upphandlingsansvarig och ansvarig för att ta fram rapporten. 

För att identifiera de prioriterade inköpsområden utgick arbetsgruppen från två kriterier: 1) inköpen inom området har stor klimatpåverkan och 2) Högskolan Dalarna har möjlighet att välja mellan produkter med olika klimatpåverkan, eller rådighet att påverka aktuella leverantörer. Utöver detta har områden lagts till som inte finns med i klimatrapporten, men där högskolan ser att det kommer att bli stora inköpsvolymer framöver till följd av campusbygget i Borlänge. Urvalet baserades i detta fall på antaganden om miljöpåverkan och inköpsvolymer. Rapporten ger bara rekommendationer om relevanta miljökrav. I rapporten framgår också hur viktigt det är att inför varje upphandling göra marknadsanalyser samt säkerställa att de upphandlingsrättsliga principerna följs.

- Nästa steg blir att försöka göra detta känt inom organisationen, menar Anton Grenholm, hållbarhetsstrateg. Viktigast är att de chefer som beslutar om upphandling inom dessa områden är insatta så att de kan ta väl avvägda beslut.

 

Kontakt
Upphandlingsansvarig
Senast granskad:
Senast granskad: