Högskolan Dalarnas internationella verksamhet

Vi eftersträvar ett starkt internationellt perspektiv och har samarbeten inom utbildning och forskning över hela världen.

Bilbao
Foto Rezan Baysal -Rom

När man studerar hos oss är man delaktig i en internationaliseringsprocess som lyfter kvaliteten i våra utbildningar, i vår forskning och i regionen i stort. All verksamhet i Högskolan Dalarna ska innefatta ett internationellt perspektiv och studenter som tar ut examen hos oss har i sin utbildning fått reflektera över relevanta internationella inslag.

Samarbetspartners över hela världen

För att utveckla det internationella perspektivet, både på campus och nätbaserat, har vi ett brett nätverk av samarbetspartners över hela världen. Nätverket är tillgängligt för både våra studenter och våra anställda. Erfarenheter och intryck från de som tillbringat en tid utomlands bidrar tillsammans med gästföreläsare och gäststudenter från andra länder till en ökad internationalisering av vår verksamhet. Högskolan deltar bland annat i Erasmus+-programmet, Nordplus och Minor Field Studies.

Utlysningar inom Erasmusprogrammet 2022

Programdel Sista ansökningsdag
Erasmus+ inomeuropeisk mobilitet (KA131) Klockan 12:00, 23-02-2022
Samarbetspartnerskap Klockan 12:00, 23-03-2022
Erasmus Mundus insatser Klockan 17:00, 16-02-2022
Jean Monnet Klockan 17:00, 01-03-2022
Innovationsallianser Klockan 17:00, 15-09-2022
Erasmus+ lärarakademier Klockan 17:00, 07-09-2022
Europauniversitet -
Kapacitetsuppbyggnad Klockan 12:00 17-02-2022
Erasmus mobilitet ICM (KA171) Klockan 12:00 23-02-2022
Virtuella utbyten Klockan 17:00 20-09-2022

Erasmusplus programhandbok 2022

Befintliga erasmusavtal har på grund av coronapandemin förlängd giltighet fram till och med vt 2022  

Förberedelser i akademierna (ppt)

Erasmus Without Paper-nätverket.

Översikt implementering av de digitala verktygen

Partneruniversitet

Organisationer

Högskolan Dalarna är bland annat medlem i

Vår definition av internationalisering 

"Med internationalisering vid Högskolan Dalarna avses att globala perspektiv, interkulturell förståelse samt internationellt samarbete och rörlighet genomsyrar grundutbildning och forskarutbildning."

Strategiska områden för Högskolan Dalarnas internationaliseringsarbete 

  1. Samskapande i forskning och utbildning ska ske med ett antal väl valda internationella forsknings- och utbildningsmiljöer.
  2. Samskapande inom HDa:s utbildningsområden ska utvecklas genom internationell samskapande inom högskolan.
  3. Genom samskapande med företag, offentliga aktörer och ideell sektor i vår närregion ska den internationella verksamheten vidareutvecklas.
  4. Högskolan Dalarnas studerande ska förberedas för en arbetsmarknad och ett medborgarskap som kräver interkulturell kompetens

Kontakt: Susanne Corrigox, Internationaliseringssamordnare/Erasmusansvarig

 

Senast granskad:
Senast granskad: