Högskolan Dalarnas internationella verksamhet

Vi eftersträvar ett starkt internationellt perspektiv och har samarbeten inom utbildning och forskning över hela världen.

När man studerar hos oss är man delaktig i en internationaliseringsprocess som lyfter kvaliteten i våra utbildningar, i vår forskning och i regionen i stort. All verksamhet i Högskolan Dalarna ska innefatta ett internationellt perspektiv och studenter som tar ut examen hos oss har i sin utbildning fått reflektera över relevanta internationella inslag.

Samarbetspartners över hela världen

För att utveckla det internationella perspektivet, både på campus och nätbaserat, har vi ett brett nätverk av samarbetspartners över hela världen. Nätverket är tillgängligt för både våra studenter och våra anställda. Erfarenheter och intryck från de som tillbringat en tid utomlands bidrar tillsammans med gästföreläsare och gäststudenter från andra länder till en ökad internationalisering av vår verksamhet. Högskolan deltar bland annat i Erasmus+-programmet, Nordplus och Minor Field Studies.

Partneruniversitet

Organisationer

Högskolan Dalarna är bland annat medlem i

 

 

SV_Co-fundedbytheEU_RGB_BLACK.png

 

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.

Senast granskad: