Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Slutseminarium för doktorsavhandling. ”Selfies, springfilmer och jakten efter fantasitjuven – estetiska blivanden i förskolan” är en postkvalitativ studie där 5–6 åringars bildskapande undersöks utifrån barnens valda riktningar, skapade bilder, fotografier och filmer.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Stockholms Universitet och Zoomrum 110
Presentatör: Anna Ramberg

”Selfies, springfilmer och jakten efter fantasitjuven – estetiska blivanden i förskolan” är en postkvalitativ studie där 5–6 åringars bildskapande undersöks utifrån barnens valda riktningar, skapade bilder, fotografier och filmer. I denna doktorsavhandling framträder bildskapande som en del av rhizomatiska nätverk där både analoga och digitala, mänskliga och mer-än-mänskliga komponenter kommer samman som medaktörer i olika visuella händelser. Dessa visuella händelser vecklas ut för att skapa kunskap om barns bildskapande och estetiska lärprocesser i förskolan i en post-digital tid. 

Läsare: Liselott Olson, lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle vid Malmö universitet.

Handledare: Maria Olson, professor i pedagogiskt arbete.

Delta digitalt via Zoom (Zoomrum 110): https://du-se.zoom.us/my/samtal110 eller på plats på Stockholms Universitet, sal P 325. Salen ligger i hus P, plan 3. Adressen är Svante Arrhenius väg 20 A. Entre- och ingångsdörr till plan 3 är öppna, det behövs ingen passerkod eller kort för att komma in. 

Kontakta Maria Olson maol@du.se om du vill delta på plats vid Stockholms Universitet.

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Senast granskad: