Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Elever som "svaga" och "starka" - en studie av sociala representationer av elevers olikheter

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: C313 och zoomrum 113
Presentatör: Therese Friberg

Detta är ett slutseminarium för doktorsavhandling inom ämnet pedagogiskt arbete. Avhandlingen berör frågor som handlar om institutionellt och samhälleligt konstruerade kunskaper om barns olikheter. Mer specifikt fokuserar avhandlingen på hur barns olikheter representeras och klassificeras genom talet om barn som “svaga” och “starka”.

Extern läsare: Ann Lillvist, MDU, Intern granskare:  Madeleine Michaëlsson

Handledare: HH Gunilla Lindqvist (HDa), Carola Nordbäck (UU)

För mer information kontakta
Annie-Maj Johansson
Docent pedagogiskt arbete
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad: