Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Språkverkstadens roll och arbete i högre utbildning.

Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma och digitalt via Zoom
Presentatör: Gunilla Lindqvist

Högre utbildning betraktas ofta idag som en naturlig fortsättning för många elever efter gymnasiet. Dagens kunskapssamhälle och politiska ambitioner om jämlikhet och jämställdhet har varit bidragande orsaker till detta. Den statliga viljeriktningen mot breddad rekrytering till högre utbildning har inneburit att universitetslärare i högre grad än förr möter studenter med skiftande förutsättningar, vilket kan utmana traditionella mönster för undervisning och examination. En av få insatser som genomförts för att möta de ökade kraven på demokratisk representation, breddad rekrytering och mångfald vid lärosätena är inrättandet av språkverkstäder. Dock har få studier intresserat sig för språkverkstäders arbets- och kunskapsområde.

Vid seminariet kommer urval av data att presenteras från intervjuer med studenter och universitetslärare. Resultat från en tidigare studie kommer också att presenteras. Artikeln kan hämtas via länk: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3325

Delta på plats på Campus Falun, mötesrum Selma eller digitalt via Zoom (Zoomrum 110): https://du-se.zoom.us/my/samtal110

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Senast granskad: