Kalender

Sortera:
Visa som:
Torsdag,
Torsdag, , kl 09:00 - , kl 09:30
Zoom
Har du frågor om informationssökning, referenser eller vetenskapligt material? Alla torsdagar under terminen finns det en bibliotekarie på plats via Zoom i bibliotekets drop-in.
Idag, Fredag,
Disputation
Idag, Fredag, , kl 09:00
Föreläsningssal 5 - F135, Campus Falun
Händelsen kommer att streamas
Susanne Koistinen disputerar med avhandlingen: Oral health, experiences of oral care, associated factors, and mortality among older people in short term care.
Onsdag,
Onsdag,
Campus Falun och Borlänge
Receptionen i Borlänge och Falun har idag ändrade öppettider.
Torsdag,
Torsdag, , kl 09:00 - 09:30
Zoom
Har du frågor om informationssökning, referenser eller vetenskapligt material? Alla torsdagar under terminen finns det en bibliotekarie på plats via Zoom i bibliotekets drop-in.
Forskningsseminarium
Torsdag, , kl 13:00 - 16:00
Campus Falun
Workshoppen vänder sig främst till forskare, profession och ledning i vård och socialtjänst samt brukar- och närståenderepresentanter.
Forskningsseminarium
Torsdag, , kl 15:00 - 17:00
Digitalt via Zoom
Professor Renée Flacking håller ett seminarium kring etnografiska observationer med exempel från forskning vid finska förlossningsavdelningar samt svenska neonatalavdelningar.
Fredag,
Disputation
Fredag, , kl 13:00
Campus Falun
Händelsen kommer att streamas
Jenny Åberg, doktorand vid Örebro universitet, försvarar sin doktorsavhandling i statsvetenskap: The Establishment of Semi-Presidential Regimes: A Mixed Methods Approach to How and Why.
Måndag,
Forskningsseminarium
Måndag, , kl 10:00 - 11:00
Digitalt via Zoom
Amanda Jones, doktorand inom vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus av en intervjustudie om hur brukare med samsjuklighet av psykisk ohälsa och missbruksproblematik ser på delaktighet inom socialtjänsten.
Forskningsseminarium
Måndag, , kl 11:00 - 12:00
Zoom
Jennie Aronsson, doktorand inom vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sin doktorandplan där hon ska undersöka attityderna kring hållbarhet och klimatförändringar inom sjuksköterskeutbildning i flera länder.
Tisdag,
Konferens
Tisdag, , kl 09:00 - 12:30
Föreläsningssal 6 - F106, Föreläsningssal 6, Campus Falun
Händelsen kommer att streamas
Nu försöker vi på nytt att hålla vårat symposium om hur Dalarnas kommuner, Region Dalarna och Högskolan Dalarna arbetar med ny teknik för att förbättra livet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Tid
Plats
Typ av händelse
Kategorier