Kalender

Filtrera på
Tid
Plats
Typ av händelse
Kategorier
Sortera:
Visa som:
Idag, Fredag,
Disputation
Idag, Fredag, , kl 09:00
Fö6 (F106), Campus Falun
Helena Fridberg disputerar i Vårdvetenskap med avhandlingen "The complexities of implementing person-centred care in a real-world setting – A case study with seven embedded units".
Måndag,
Forskningsseminarium
Måndag, , kl 10:00 - 11:00
Maria Ayoub, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus om projektet "Utvärdering av ett hembaserat föräldraskapsstöd i hemmiljö – Parenting Young Children – för föräldrar med kognitiva svårigheter: Studieprotokoll för en kontrollerad studie"
Onsdag,
Onsdag, , kl 09:00 - 10:00
Digitalt via Zoom
Har du frågor om informationssökning, referenser eller vetenskapligt material? På onsdagar och torsdagar under terminen finns det en bibliotekarie på plats via Zoom i bibliotekets drop-in.
Forskningsseminarium
Onsdag, , kl 13:00 - 14:30
Selma och digitalt via Zoom, Campus Falun
Utbildningsvetenskapligt seminarium med Madeleine Michaëlsson, lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.
Fredag,
Fredag, , kl 10:30 - 12:00
sal 311 och Zoom
Pelle Ekwall presenterar sitt arbete: Det kombinerade affordansperspektivet: Hur man kan förklara och analysera visuell riskinformation genom ekologisk perceptionsteori och multimodalitet.
Tisdag,
Forskningsseminarium
Tisdag, , kl 13:00 - 14:30
Birger Christofferson, Campus Borlänge
Välkommen till arbetsvetenskaps seminarium!
Onsdag,
Onsdag, , kl 09:00 - 10:00
Digitalt via Zoom
Har du frågor om informationssökning, referenser eller vetenskapligt material? På onsdagar och torsdagar under terminen finns det en bibliotekarie på plats via Zoom i bibliotekets drop-in.
Torsdag,
Torsdag, , kl 14:00 - 15:00
Digitalt via Zoom
Har du frågor om informationssökning, referenser eller vetenskapligt material? På onsdagar och torsdagar under terminen finns det en bibliotekarie på plats via Zoom i bibliotekets drop-in.
Fredag,
Fredag, , kl 10:00 - 11:30
Guide Arena
Vi bjuder in dig som avslutar dina programstudier under vårterminen till att delta vid en ceremoni där vi vill tacka dig för din studietid hos oss och önska dig ett stort lycka till in i framtiden!
Disputation
Fredag, , kl 10:30
Rum 311 , Campus Borlänge och digitalt via Zoom
Vijay Paidi disputerar i mikrodataanalys med avhandlingen: " Parking support model for open parking lots".