Disputation

Åsa Grek försvarar sin avhandling

Åsa Grek disputerar i mikrodataanalys med avhandlingen "Firm policies and critical data sources".

Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: B301 Etagesal

Läs avhandlingen: Firm Policies and Critical Data Sources (diva-portal.org)

Respondent

Åsa Grek, doktorand i mikrodataanalys, Högskolan Dalarna

Opponent

Kristina Ek, docent, Luleå tekniska universitet

Betygsnämnd

  • Mikael Berndtsson, docent, Information Technology, Högskolan i Skövde
  • Arend Hinze, professor i mikrodataanalys, Högskolan Dalarna
  • Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi, Umeå universitet

Ersättare betygsnämnd 

Mia Xiaoyun Zhao, docent i mikrodataanalys, Högskolan Dalarna

Ordförande

Mia Xiaoyun Zhao, docent i mikrodataanalys, Högskolan Dalarna

Handledare 

Reza Mortazavi, docent i nationalekonomi, Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Docent nationalekonomi
Senast granskad: