Disputation

Malin Kronqvist Håård försvarar sin avhandling

Malin Kronqvist Håård disputerar i pedagogiskt arbete med avhandlingen ”Technologies of Power in a Large-scale School lmprovement Project. Governing by school self-improvement”.

Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Falun och via Zoom
Lokal: F135

Läs avhandlingen: Technologies of Power in a State-initiated School Improvement Programme : Governing by school self-improvement (diva-portal.org)

Respondent

Malin Kronqvist Håård, doktorand i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Opponent 

Lena Sjöberg, docent i pedagogik, Högskolan Väst

Betygsnämnd

  • Daniel Pettersson, professor i pedagogik, Högskolan i Gävle
  • Pia Skott, docent i pedagogik, Stockholms universitet
  • Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Ersättare betygsnämnd 

Anders Persson, docent i historia, Högskolan Dalarna

Ordförande 

Mats Tegmark, docent i engelska med didaktisk inriktning, Högskolan Dalarna

Handledare

Gunilla Lindqvist, Högskolan Dalarna

Kontakt
Gunilla Lindqvist, handledare
Senast granskad: