Forskningsseminarium

Utbildningshistoriska seminariet

Vid seminariet i utbildningshistoria diskuterar vi Therese Fribergs artikel om sociala representationer av barn samt ett utkast av ett bokkapitel från projektet "History of Education in the Nordics" av Madeleine Michaëlsson, Urban Claesson och Therese Friberg.

Datum: , kl 13:15 - 15:00
Plats: Campus Falun och via Zoom
Lokal: D251 (Kersti Larsson)

Torsdag den 22 augusti träffas vi klockan 13.15–15.00 i D251 (Kersti Larsson), campus Falun, för att diskutera två texter:

1) Therese Fribergs artikel “Exploring Continuity and Change in Representations of Children as ‘Weak’ – Potentialities of Social Representations Theory”.

2) Presentation av utkast av bokkapitel för projektet History of Education in the Nordics av Madeleine Michaëlsson, Urban Claesson och Therese Friberg.

Textunderlag med läsanvisning kan erhållas från Therese (tfr@du.se) respektive undertecknad från och med den 15 augusti. Efter seminariet inbjuds alla på plats till postseminarium med fika.

Deltagare via nätet ansluter till: https://duse.zoom.us/j/9842434108.

För mer information kontakta
Madeleine Michaëlsson
Docent Utbildningsvetenskap inriktning pedagogiskt arbete
Senast granskad: