Disputation

Anders Ohlsson försvarar sin avhandling

Anders Ohlsson disputerar i pedagogiskt arbete med avhandlingen "Undervisningsstrategier och praktiker i förskolans undervisning för hållbar utveckling".

Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Falun
Lokal: FI35

Respondent

Anders Ohlsson, doktorand i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Opponent

Elin Eriksen Ødegaard, professor i förskolepedagogik, Högskolan på Vestlandet, Norge

Betygsnämnd

  • Anette Olin Almqvist, professor i pedagogik, Göteborgs universitet
  • Susanne Thulin, bitr. professor i pedagogik, Högskolan i Kristianstad
  • Jan Håkansson, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Ersättare betygsnämnd

Erik Backman, docent i pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap, Högskolan Dalarna

Ordförande 

Mats Tegmark, docent i engelska med didaktisk inriktning, Högskolan Dalarna

Handledare 

Niklas Gericke, professor i naturvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet

För mer information kontakta
Docent Engelska med didaktisk inriktning
Senast granskad: