Disputation

Magnus Fahlström försvarar sin avhandling

Magnus Fahlström disputerar i pedagogiskt arbete med avhandlingen "Teaching mathematics in a physical environment – Act, react, or avoid?".

Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Falun
Lokal: F135

Respondent

Magnus Fahlström, doktorand i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Opponent

Jöran Petersson, docent matematikens didaktik, Malmö universitet

Betygsnämnd 

  • Anneli Frelin, professor i didaktik, Högskolan i Gävle
  • Tomas Bergqvist, docent i pedagogiskt arbete, Umeå universitet
  • Madeleine Michaëlsson, docent i utbildningsvetenskap med inriktning mot pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Ersättare betygsnämnd

Erik Backman, docent i pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap, Högskolan Dalarna

Ordförande 

Annie-Maj Johansson, docent i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Handledare

Lovisa Sumpter, professor i matematikämnets didaktik, Stockholms universitet

För mer information kontakta
Annie-Maj Johansson
Docent pedagogiskt arbete
Senast granskad: