Christine Persson

Personlig presentation av Christine Persson

Doktorand vårdvetenskap
Externa Doktorander

Mitt doktorandprojekt "Föräldraskap efter neonatalvård" handlar om föräldrarnas hälsa, föräldraskap och relationer till varandra, till barnet och till viktiga andra efter utskrivning från neonatalavdelning.

Jag är doktorand på halvtid och arbetar halvtid på neonatalavdelningen på Falu lasarett.

Kontakt

Andra profilsidor

Bakgrund

Leg. Sjuksköterska, kandidatexamen 2005

Specialistsjuksköterska inriktning barn och ungdom, magisterexamen 2011

Sjuksköterska, neonatalavdelning 2005-

Bitr. avd chef neonatalavdelning 2017-2018

Doktorand 2018-

Vårdutvecklare 2022-

Forskning

Doktorandprojektet "Föräldraskap efter neonatalvård" inkuderar fyra studier där de tre första består av enkäter som föräldrar svarar på. Både föräldrar från neonatalavdelningar samt BB avdelningar svarar på enkäterna så att jämförande analyser kan göras. Över 900 föräldrar har rekryterats och de svarar på frågor om deras bakgrund, vårdtiden, hälsa, stöd, anknytning, föräldraskap och parrelation. Datainsamlingen pågår åren 2020-2023. Den fjärde studien i projektet är en intervjustudie där jag kan ställa mer frågor om stöd och deras relationer.

Forskningsprojekt

Publikationer