Personlig presentation av Ann-Sofie Rönnegård

Doktorand vårdvetenskap
Externa Doktorander

Mitt avhandlingsarbete heter ”Sambandet mellan långvarig smärta och hjärtkärlsjuklighet – från biologi till folkhälsa”. Målet är att, i förlängningen,  bidra till en bättre hjärt-kärlförebyggande behandling hos personer med långvarig smärta.

Kontakt

Bakgrund

Jag är verksam som specialist i allmänmedicin på Gagnefs vårdcentral och som doktorand vid Högskola Dalarna med finansiering från CKF. 

Forskning

Långvarig smärta och hjärtkärlsjukdomar är två av de vanligaste diagnoserna i primärvården. Det finns ett stöd i tidigare forskning att patienter med långvarig smärta har en ökad risk att utveckla hjärtkärlsjukdomar. Den tidigare forskning är baserad på relativt små studier och det är mycket som vi inte förstår om detta samspel. 

Jag undersöker därför sambandet mellan långvarig smärta och hjärtkärlsjukdom i stora register, bland annat UK Biobank (n> 500 000) och FRIDA (n= 60 000 svenska smärtpatienter). I mitt doktorandprojekt kombineras traditionell epidemiologi, som besvarar frågor om den kliniska relevansen, med mer nyskapande molekylärepidemiologisk forskning, som kan ge ledtrådar om mekanismer bakom påvisade samband.

Min förhoppning är att projektet i förlängningen ska leda till bättre förebyggande behandling av hjärtkärlsjukdomar hos patienter med långvarig smärta. 

Forskningsprojekt

Publikationer