Forskarutbildningen Mikrodataanalys

Fördjupa dina kunskaper inom mikrodataanalys med hjälp av problemlösande forskning med datadrivna metoder. Forskarutbildningen ger dig en bred kunskap inom ämnet och du får möjlighet att utvecklas som forskare i en tvärvetenskaplig miljö.

Målet med forskarutbildningen är att doktoranderna ska få en bred kunskap inom ämnet mikrodataanalys. Doktoranderna utbildas i problemlösande forskning med datadrivna metoder med en särskild fördjupning i någon del från insamling och inhämtande av data till datadrivet beslutsfattande. Detta för att möta marknadens och den akademiska efterfrågan på denna förmåga/kompetens.

Doktoranderna kommer från varierande områden som ekonomi, data och IT, eller teknik. Forskarutbildningen är en del av Data och informationshantering inom institutionen för information och teknik.

Data och informationshantering

Handledare

Huvudhandledaren vägleder doktoranden till att slutföra forskarutbildningen genom en doktorsavhandling som försvaras vid en disputation. Varje doktorand tilldelas en huvudhandledare som formar en handledargrupp med kompletterande kompetenser för att optimera doktorandens stöd under utbildningen. 

Huvudhandledare

Ansökan

Vi söker doktorander som vill utvecklas som forskare i en tvärvetenskaplig miljö. För att vara behörig krävs en magisterexamen (eller motsvarande) med en viss kunskap i datahantering och dataanalys. Ytterligare förutsättningar för att kunna bli doktorand hittar du i den allmänna studieplanen.

Du kan söka till en doktorandtjänst på olika sätt.

 1. Under vårterminen rekryteras doktorander för start under hösten. Dessa tjänster annonseras under
  Lediga tjänster på högskolans webbplats.
 2. Det kan också finnas doktorandtjänster inom specifika forskningsprojekt som är möjliga att söka året om. Följ forskarutbildningens logg på Researchgateeller eller kontakta studierektor för mer information.
  Forskarutbildningens logg på Researchgate 
  Studierektor Yves Rybarczyk

Forskarutbildningens struktur

Doktoranden utarbetar en individuell studieplan, som leder till licentiat- eller doktorsexamen, tillsammans med handledaren. Det finns en allmän studieplan att utgå ifrån för att skapa den individuella studieplanen. Den individuella studieplanen definierar vilka aktiviteter doktoranden ska genomföra och fungerar även för att granska doktorandens framsteg.

Forskarutbildningskurser

7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
HT 2023 (vecka 35), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
HT 2023 (vecka 35), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
Termin:
HT23
Startvecka:
v35, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
HTVV3DHF
Behörighetskrav:
 • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Person som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
VT 2023 (vecka 3), 50%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
VT 2023 (vecka 3), 50%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
Termin:
VT23
Startvecka:
v3, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal (Campus)
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTMI3ELJ
Behörighetskrav:
 • Magisterexamen i Mikrodataanalys
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
10 högskolepoäng, Forskarnivå
VT 2023 (vecka 13), 25%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
VT 2023 (vecka 13), 25%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
Termin:
VT23
Startvecka:
v13, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal (Campus)
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTMI3ELK
Behörighetskrav:
 • Magisterexamen i Mikrodataanalys
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
VT 2023 (vecka 3), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
VT 2024 (vecka 3), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
VT 2023 (vecka 3), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
Termin:
VT23
Startvecka:
v3, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTPA3A2Q
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet till forskarutbildning
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

VT 2024 (vecka 3), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
Termin:
VT24
Startvecka:
v3, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTPA3D5U
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet till forskarutbildning
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Senast granskad: