Forskarutbildningen Mikrodataanalys

Fördjupa dina kunskaper inom mikrodataanalys med hjälp av problemlösande forskning med datadrivna metoder. Forskarutbildningen ger dig en bred kunskap inom ämnet och du får möjlighet att utvecklas som forskare i en tvärvetenskaplig miljö.

Målet med forskarutbildningen är att doktoranderna ska få en bred kunskap inom ämnet mikrodataanalys. Doktoranderna utbildas i problemlösande forskning med datadrivna metoder med en särskild fördjupning i någon del från insamling och inhämtande av data till datadrivet beslutsfattande. Detta för att möta marknadens och den akademiska efterfrågan på denna förmåga/kompetens.

Doktoranderna kommer från varierande områden som ekonomi, data och IT, eller teknik. Forskarutbildningen är en del av Data och informationshantering inom institutionen för information och teknik.

Data och informationshantering

Forskarutbildningsämnet mikrodataanalys

Mikrodataanalys är ett flervetenskapligt kunskapsområde som handlar om insamlande, modellering, sammanställning och uttolkning av stora datamängder, samt bakomliggande algoritmer, metoder och tekniker. Mikrodataanalys omfattar flera samverkande delområden såsom artificiell intelligens, beslutsstödsystem, hushållning med begränsade resurser, datamodellering, försöksplanering, fokusgrupper, geografiska informationssystem, visualisering, mättekniker, optimering, prognoser, simulering och statistisk slutledning. Ämnet är normativt och syftar till data-drivna beslut och handlingar.

Mål för utbildningen

 • Första delen är insamling av data som kräver kunskap i och om olika mättekniker, men också försöksplanering.
 • Den andra och tredje delen är datafångst, -bearbetning och -lagring som kräver färdigheter i avancerade databasmetoder, men också förståelse för betydelsen av metadata.
 • Den fjärde delen är analys oftast i form av matematisk modellering av data som kräver färdighet i statistisk modellering, prognosmetoder, simuleringstekniker, visualisering och data¬mining.
 • Den femte delen är beslutsfattande och handling som kräver förståelse av tekniker som benchmarking och kontrafaktisk analys, men också om ekonomiskt beslutsfattande och om informationsspridning inom organisationer.

Forskarutbildningen i mikrodataanalys vänder sig till den student som vill skaffa sig färdigheter i processens alla delar och djup färdighet i någon del.

Ansökan

Vi söker doktorander som vill utvecklas som forskare i en tvärvetenskaplig miljö. För att vara behörig krävs en magisterexamen (eller motsvarande) med en viss kunskap i datahantering och dataanalys. 

Du kan söka till en doktorandtjänst på olika sätt.

 1. Under vårterminen rekryteras doktorander för start under hösten. Dessa tjänster annonseras under
  Lediga tjänster på högskolans webbplats.
 2. Det kan också finnas doktorandtjänster inom specifika forskningsprojekt som är möjliga att söka året om. Följ forskarutbildningens logg på Researchgateeller eller kontakta studierektor för mer information.
  Forskarutbildningens logg på Researchgate 

Doktorander och handledare

Doktorand mikrodataanalys
Doktorand mikrodataanalys
Doktorand mikrodataanalys
Doktorand mikrodataanalys
Doktorand mikrodataanalys
Doktorand mikrodataanalys (Tjänstledig)
Doktorand mikrodataanalys

Huvudhandledaren vägleder doktoranden till att slutföra forskarutbildningen genom en doktorsavhandling som försvaras vid en disputation. Varje doktorand tilldelas en huvudhandledare som formar en handledargrupp med kompletterande kompetenser för att optimera doktorandens stöd under utbildningen.

Universitetslektor statistik
Professor energiteknik
Professor mikrodataanalys
Professor mikrodataanalys
Professor mikrodataanalys
Docent nationalekonomi
Universitetslektor informatik
Professor mikrodataanalys
Professor statistik
Universitetslektor data och informationshantering
Docent (Tjänstledig)
Professor energiteknik
Professor business intelligence

Forskarutbildningskurser

7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
HT 2024 (vecka 36), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
HT 2024 (vecka 36), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
Termin:
HT24
Startvecka:
v36, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
HTVV3KRN
Behörighetskrav:
 • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Person som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn/Canvas), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
VT 2024 (vecka 3), 50%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
VT 2024 (vecka 3), 50%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
Termin:
VT24
Startvecka:
v3, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal (Campus)
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTMI3H3B
Behörighetskrav:
 • Magisterexamen i Mikrodataanalys
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
10 högskolepoäng, Forskarnivå
VT 2024 (vecka 13), 25%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
VT 2024 (vecka 13), 25%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
Termin:
VT24
Startvecka:
v13, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal (Campus)
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTMI3H3C
Behörighetskrav:
 • Magisterexamen i Mikrodataanalys
7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
VT 2024 (vecka 3), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
VT 2025 (vecka 4), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
VT 2024 (vecka 3), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
Termin:
VT24
Startvecka:
v3, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTPA3D5U
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet till forskarutbildning
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn/Canvas), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

VT 2025 (vecka 4), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
Termin:
VT25
Startvecka:
v4, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTPA3KRS
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet till forskarutbildning
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn/Canvas), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Senast granskad:
Kontakter
Mia Xiaoyun Zhao
Docent
Studierektor för forskarutbildningen i mikrodataanalys
Forskarutbildningssamordnare
För doktorander och handledare

Här får du som doktorand och handledare stöd och vägledning i forskarutbildningen. Här finns också utbildningens studieplaner.

Vägledning i forskarutbildningen i mikrodataanalys 

Senast granskad: