Forskarutbildningen Mikrodataanalys

Fördjupa dina kunskaper inom mikrodataanalys med hjälp av problemlösande forskning med datadrivna metoder. Forskarutbildningen ger dig en bred kunskap inom ämnet och du får möjlighet att utvecklas som forskare i en tvärvetenskaplig miljö.

Målet med forskarutbildningen är att doktoranderna ska få en bred kunskap inom ämnet mikrodataanalys. Doktoranderna utbildas i problemlösande forskning med datadrivna metoder med en särskild fördjupning i någon del från insamling och inhämtande av data till datadrivet beslutsfattande. Detta för att möta marknadens och den akademiska efterfrågan på denna förmåga/kompetens.

Doktoranderna kommer från varierande områden som ekonomi, data och IT, eller teknik. Forskarutbildningen är en del av Data och informationshantering inom institutionen för information och teknik.

Data och informationshantering

Handledare

Huvudhandledaren vägleder doktoranden till att slutföra forskarutbildningen genom en doktorsavhandling som försvaras vid en disputation. Varje doktorand tilldelas en huvudhandledare som formar en handledargrupp med kompletterande kompetenser för att optimera doktorandens stöd under utbildningen. 

Huvudhandledare

Ansökan

Vi söker doktorander som vill utvecklas som forskare i en tvärvetenskaplig miljö. För att vara behörig krävs en magisterexamen (eller motsvarande) med en viss kunskap i datahantering och dataanalys. Ytterligare förutsättningar för att kunna bli doktorand hittar du i den allmänna studieplanen.

Du kan söka till en doktorandtjänst på olika sätt.

  1. Under vårterminen rekryteras doktorander för start under hösten. Dessa tjänster annonseras under
    Lediga tjänster på högskolans webbplats.
  2. Det kan också finnas doktorandtjänster inom specifika forskningsprojekt som är möjliga att söka året om. Följ forskarutbildningens logg på Researchgateeller eller kontakta studierektor för mer information.
    Forskarutbildningens logg på Researchgate 
    Studierektor Yves Rybarczyk

Forskarutbildningens struktur

Doktoranden utarbetar en individuell studieplan, som leder till licentiat- eller doktorsexamen, tillsammans med handledaren. Det finns en allmän studieplan att utgå ifrån för att skapa den individuella studieplanen. Den individuella studieplanen definierar vilka aktiviteter doktoranden ska genomföra och fungerar även för att granska doktorandens framsteg.

Forskarutbildningskurser

Senast granskad: