Forskarkurs FMI2223

Komplexitet och operationsanalytiska metoder för forskarstuderande

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

• uttrycka och relatera ett praktiskt problem till klassen av generella operationsanalytiska problem samt till ett beslutsramverk,
• uttrycka praktiska problem som ett linjärprogrammeringsproblem,
• uttrycka praktiska problem som ett heltalsprogrammeringsproblem,
• implementera algoritmer som löser linjära- och heltalsprogrammeringsproblem,
• kategorisera problem i olika former av komplexitet beroende på de beräkningsmäss-iga utmaningarna för att nå en exakt lösning,
• identifiera och implementera approximationsmetoder, både heuristiska och sto-kastiska, för problem där exakt lösning inte är beräkningsmässigt möjligt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Magisterexamen i Mikrodataanalys
Anmälningskod:
VTMI3H3B
Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Kursansvarig
Mengjie Han