Forskarkurs FMI2223

Komplexitet och operationsanalytiska metoder för forskarstuderande

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

• uttrycka och relatera ett praktiskt problem till klassen av generella operationsanalytiska problem samt till ett beslutsramverk,
• uttrycka praktiska problem som ett linjärprogrammeringsproblem,
• uttrycka praktiska problem som ett heltalsprogrammeringsproblem,
• implementera algoritmer som löser linjära- och heltalsprogrammeringsproblem,
• kategorisera problem i olika former av komplexitet beroende på de beräkningsmäss-iga utmaningarna för att nå en exakt lösning,
• identifiera och implementera approximationsmetoder, både heuristiska och sto-kastiska, för problem där exakt lösning inte är beräkningsmässigt möjligt.