Forskarkurs MIKR002

Datainsamling och datakvalitet

5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • beskriva och förstå betydelsen av olika typer av data och former för datain-samling med fokus på kvantitativa data inom mikrodataanalys,
  • värdera olika typer av uppgifter och typer av datainsamling med avseende på dimensioner av datakvalitet och existerande lagar och regler för datainsamling, -lagring och -överföring,
  • utveckla ett nytt datainsamlingssystem för tillämpa på en forskningsrelaterad frågeställning.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Anmälningskod:
HTMI3A2V
Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.