Forskarkurs MIKR002

Datainsamling och datakvalitet

5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • beskriva och förstå betydelsen av olika typer av data och former för datain-samling med fokus på kvantitativa data inom mikrodataanalys,
  • värdera olika typer av uppgifter och typer av datainsamling med avseende på dimensioner av datakvalitet och existerande lagar och regler för datainsamling, -lagring och -överföring,
  • utveckla ett nytt datainsamlingssystem för tillämpa på en forskningsrelaterad frågeställning.