Forskarkurs FVV222H

Allmänvetenskaplig introduktionskurs

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse

 •  ha kännedom om vetenskapsteori och dess utveckling i form av vetenskapsteoretiska
  grundbegrepp och olika vetenskapsteoretiska positioner
 • redogöra för kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska utgångspunkter för olika
  metodologiska val i relation till det egna avhandlingsprojektet
 • ha kännedom om öppen vetenskap (open science)
 • redogöra för svenska forsknings- och forskaretiska regler och riktlinje

Färdighet och förmåga

 • upprätta en stående sökstrategi för ett specifikt uppsatt syfte
 • identifiera och värdera forskningsetiska problem i olika studiedesigner
 • upprätta datahanteringsplan

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa medvetenhet om forskarens etiska ansvar och etiska aspekter knutet till det egna planerade avhandlingsarbetet inklusive ur ett datahanteringsperspektiv och tillhörande lagstiftning
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Person som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Anmälningskod:
HTVV3DHF
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.