Forskarkurs FMI2224

Statistisk- och maskininlärning

10  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 14, 2021

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

• Välja lämpliga statistiska modeller och metoder för dataanalys av praktiska pro-blem baserat på välgrundade argument, särskilt när den underliggande datagenere-rande mekanismen är okänd.
• Använda olika statistiska inlärningsalgoritmer (både övervakat och oövervakat lä-rande) på praktiska problem.
• Utvärdera och optimera inlärningsmodellernas och algoritmernas prestanda samt kommunicera modellens/algoritmens förväntade osäkerhet.
• Kombinera olika modeller för att uppnå högre prediktiv noggrannhet.
• Tillämpa neurala nätverk för problemlösning i reella fall.
• Göra jämförande analys, både teoretiskt och empiriskt, för att avgöra vilket
neuralt nätverk som är bäst lämpat för ett visst problem.
• Designa olika typer av neurala nätverk, utvärdera deras prestanda och
använda dem för att lösa komplexa problem.
• Använda deep learning för problemlösning i reella fall.

Startar och slutar:
v14, 2021 - v45, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Magisterexamen i Mikrodataanalys eller motsvarande
Anmälningskod:
VTMI37Z7
Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.