Disputationer

Framlagda avhandlingar med anknytning till Högskolan Dalarna.

Vid en disputation försvarar doktoranden sin doktorsavhandling. En opponent granskar avhandlingen och diskuterar forskningen med doktoranden. En betygskommitté finns närvarande för att avgöra om doktoranden blir godkänd eller inte. Disputationen är öppen för allmänheten.

Disputationer 2021

Namn: Marco Hernandez Velasco, Uppsala universitet
Ämne:
Teknisk fysik 
Datum:
16 december
Avhandling:
Year-round production of forest seedlings under LED lamps biological and energetic implications of indoor cultivation

Namn: Asif M Huq, Högskolan Dalarna
Ämne: Mikrodataanalys
Datum: 12 november
Avhandling: Corporate Disclosure Regulations: Social Solution or Problem? Huq, Asif M, Dalarna University, School of Culture and Society
Nyhet: EU-reformer om revision och ickefinansiell rapportering – ineffektiva och kostsamma för samhället

Namn: Marie Moström Åberg, Mälardalens högskola
Ämne:
Arbetslivsvetenskap 
Datum:
29 oktober
Avhandling:
Epistemology of practice and its consequences in practice. Educating for knowing-in-action in working life

Namn: Maria Larsson, Högskolan Dalarna
Ämne:
Pedagogiskt arbete
Datum:
22 oktober
Avhandling:
Viktig läsning? Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext
Nyhet: Betygsätta läsning eller utveckla elevers läslust?

Namn: Charlie Lindgren, Högskolan Dalarna
Ämne:
Mikrodataanalys 
Datum:
4 juni
Avhandling:
Voluntary Information Sharing, Retail Pricing, and Firm Performance

Namn: Helena Eriksson, Stockholms universitet
Ämne:
Pedagogiskt arbete
Datum:
9 april
Avhandling: 
Att utveckla algebraiskt tänkande genom lärandeverksamhet. En undervisningsutvecklande studie i flerspråkiga klasser i grundskolans tidigaste årskurser

Namn: Ricardo Ramírez Villegas
Ämne:
Energisystem 
Datum:
24 februari
Avhandling:
Energy efficient renovation in a life cycle perspective - A case study of a Swedish multifamily-building.

Namn: Nadezda Lebedeva, Högskolan Dalarna 
Ämne: Pedagogiskt arbete 
Datum: 15 januari 2021
Avhandling: What keeps play alive? A dynamic system approach to playing interactions of young newcomer children in Sweden
Nyhet: Lekens betydelse för barns trygghet

Disputationer 2020

Namn: Jonathan Yachin, Mittuniversitetet
Ämne: 
Turismvetenskap
Datum: 
20 november 2020
Avhandling:
Behind the scenes of rural tourism: a study of entrepreneurship in tourism micro-firms
Nyhet: Kan forskning om mikroföretag ge en mer hållbar besöksnäring?

Namn: Tina Lidberg, Högskolan i Gävle
Ämne:
Energisystem 
Datum:
6 november 2020
Avhandling:
Building Energy Efficiency Measures in District Heating Systems

Namn: Jenny Åberg, Örebro universitet
Ämne:
Statsvetenskap
Datum: 
2 oktober 2020
Avhandling:
The Establishment of Semi-Presidential Regimes: A Mixed Methods Approach to How and Why.
Nyhet: Val av statsskick – mer komplext än vi trott

Namn: Susanne Koistinen, Högskolan Dalarna
Ämne:
Vårdvetenskap
Datum: 
25 september 2020
Avhandling: 
Oral health, experiences of oral care, associated factors, and mortality among older people in short-term care
Nyhet: Munhälsoproblem hos äldre ökar risken för dödlighet

Namn: Helena Grundén, Linnéuniversitetet
Ämne: Matematikdidaktik
Datum: 14 september 2020
Avhandling: Mathematics teaching through the lens of planning – actors, structures and power

Namn: Lotta Wedman, Göteborgs universitet
Ämne: Matematikdidaktik
Datum: 11 september 2020
AvhandlingThe concept in mathematical education: A concept analysis

Namn: Corey Blackman, Högskolan i Gävle 
Ämne: Energi
Datum: 8 september 2020
Avhandling: Evaluation of Modular Thermally Driven Heat Pump Systems

Namn: Cecilia de Bernardi, the University of Lapland, Finland
Ämne: Turismvetenskap
Datum: 28 augusti 2020
AvhandlingAuthenticity as a compromise: "a critical realist perspective on Sámi tourism labels"

Namn: Marit S Nybelius
Ämne:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Datum:
15 maj 2020
Avhandling:
Förhandling pågår. En studie av internationella skidförbundet (FIS) medialisering

Namn: Somayeh Aghanavesi, Högskolan Dalarna
Ämne:
Mikrodataanalys
Datum:
8 maj 2020
Avhandling: Sensor-based knowledge- and data-driven methods: A case of Parkinson’s disease motor symptoms quantification

Namn: Therese Granström
Ämne:
Endokrinologi och diabetes
Datum:
28 april 2020
Avhandling: Patient-reported and medical outcomes in patients treated for diabetic macular edema: A real-world longitudinal study

Namn: Maryam Bourbour
Ämne:
Pedagogik
Datum:
23 april 2020
Avhandling: Digital technologies in preschool education: The interplay between interactive whiteboards and teachers' teaching practices

Namn: Jonas Jäder
Ämne: Didaktik
Datum: 10 januari 2020
Avhandling: Med uppgift att lära: om matematikuppgifter som en resurs för lärande

Disputationer 2019

Namn: Maria Fredriksson
Ämne:
Pedagogiskt arbete
Datum:
6 december 2019
Avhandling: Med blicken på möten. Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik


Namn:
Maria Svedbo Engström
Ämne:
Omvårdnad
Datum:
29 november 2019
Avhandling: Patient Perspectives brought to the Fore for Diabetes Care: Descriptions as well as Development and Testing of the Diabetes Questionnaire

Namn: Dávid Molnár
Ämne: Tillämpad materialfysik
Datum: 28 november 2019
Avhandling: Stacking fault energy and deformation behaviour of austenitic stainless steels: a joint theoretical-experimental study 

Namn: Moa Swing Gustafsson
Ämne: 
Energi- och miljöteknik
Datum:
5 november 2019
Avhandling: Heating of buildings from a system perspective

Namn: Katarina Grim
Ämne:
Vårdvetenskap
Datum:
13 september 2019
Avhandling: Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision making: Promoting participation through a web-based decision support tool
Nyhetsartikel: Brukares kunskaper ska bättre tas tillvara 

Namn: Ilias Thomas
Ämne:
Mikrodataanalys
Datum:
5 april 2019
Avhandling: Automating levodopa dosing schedules for Parkinson’s disease
Nyhetsartikel: Automatiserad dosering för patienter med Parkinson

Namn: Sanja Nilsson 
Ämne: Religionsvetenskap
Datum: 22 mars 2019
Avhandling: Performing Perfectly: Presentations of Childhood in Knutby Filadelfia Before and After the Dissolution of the Congregation
Nyhetsartikel: Barn och unga berättar om sin uppväxt i Knutby

Namn: Anna Anåker
Ämne: Medicinsk vetenskap
Datum: 21 februari 2019
Avhandling: "Fysisk miljö på strokeenheter : betydelse för vården"
Nyhetsartikel: Fysisk miljö på strokeenheter

Disputationer 2018

Namn: Nian Zhou
Ämne:
Materialvetenskap
Datum:
23 november 2018
Avhandling: "Surface integrity and corrosion behavior of stainless steels after grinding operations" 
Nyhetsartikel: Ny avhandling om rostfria stål

Namn: Madelen Lagin
Ämne: Företagsekonomi (Örebro universitet)
Datum: 26 oktober 2018
Avhandling: "The Price We Pay: The Autonomy of Store Managers in Making Price Decisions: The Case of Grocery Retailing"
Nyhetsartikel: Butiksägaren tar makten över priset

Namn: Yujioa Li
Ämne: Mikrodataanalys
Datum: 14 september 2018
Avhandling: "Who benefits when IKEA enters local markets in Sweden?"
Nyhetsartikel: Hur påverkar IKEA orten där de etablerar sig?

Namn: Pelle Eriksson
Ämne: Innovation och design (Mälardalens högskola)
Datum: 14 september 2018
Avhandling: "Videography as Design Nexus: Critical Inquires into the Affordances and Efficacies of The Live-action Video Instructions"
Nyhetsartikel: När är en videoinstruktion bra?

Namn: Karin Yvell
Ämne: Materialvetenskap (KTH)
Datum: 5 juni 2018
Avhandling: "Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD"
Nyhetsartikel: Ny avhandling om rostfria stål

Namn: Elisabeth Wallin
Ämne: Naturresursteknik (SLU)
Datum: 16 mars 2018
Avhandling: "From growth cessation to bud burst: conifer seedling development in response to nursery culture and environmental stimuli"
Nyhetsartikel: Barrplantors reaktioner på olika behandlingar

Senast granskad:
Kontaktperson
Forskarutbildningssamordnare
Senast granskad: