Disputationer

Framlagda avhandlingar med anknytning till Högskolan Dalarna.

Vid en disputation försvarar doktoranden sin doktorsavhandling. En opponent granskar avhandlingen och diskuterar forskningen med doktoranden. En betygskommitté finns närvarande för att avgöra om doktoranden blir godkänd eller inte. Disputationen är öppen för allmänheten.

Disputationer 2023

Namn: Luis Da Costa Oliveira, Högskolan Dalarna
Ämne: Mikrodataanalys
Datum: 17 januari
Avhandling: Decision-making strategies of internationalization under challenging times : Lessons from SMEs (diva-portal.org)
Nyhet: Strategier för små och medelstora företags internationalisering - Högskolan Dalarna (du.se)

Senast granskad:
Kontaktperson
Forskarutbildningssamordnare
Senast granskad: