Disputationer

Framlagda avhandlingar med anknytning till Högskolan Dalarna.

Vid en disputation försvarar doktoranden sin doktorsavhandling. En opponent granskar avhandlingen och diskuterar forskningen med doktoranden. En betygskommitté finns närvarande för att avgöra om doktoranden blir godkänd eller inte. Disputationen är öppen för allmänheten.

Disputationer 2022

Namn: Vijay Padi 
Ämne: Mikrodatanalys 
Datum: 3 juni
Avhandling: Parking support model for open parking lots
Nyhet: Effektivare parkering och minskade koldioxidutsläpp genom ny parkeringsmodell

Namn: Helena Fridberg, Högskolan Dalarna
Ämne: Vårdvetenskap
Datum: 20 maj
Avhandling: The complexities of implementing person-centred care in a real-world setting: A case study with seven embedded units
Nyhet: En komplex omställning som ställer krav på både vårdpersonal och patienter

Namn: Charlotte Roos, Högskolan Dalarna
Ämne: Vårdvetenskap
Datum: 22 april
Avhandling: Promoting dignity and well-being in residential care facilities: Older persons’ perceptions and experiences of important aspects and associated factors
Nyhet: Så kan personal på äldreboenden förbättra vården och omsorgen för äldre personer

Namn: Elin Eriksson, Högskolan Dalarna
Ämne: Pedagogiskt arbete
Datum: 11 februari
Avhandling: Undervisning med stöd av förproducerade material: Ett närmande av naturvetenskap i förskolan
Nyhet: Naturvetenskap i förskolan - samma material men olika undervisning?

Senast granskad:
Kontaktperson
Forskarutbildningssamordnare
Senast granskad: