Disputationer

Framlagda avhandlingar med anknytning till Högskolan Dalarna.

Vid en disputation försvarar doktoranden sin doktorsavhandling. En opponent granskar avhandlingen och diskuterar forskningen med doktoranden. En betygskommitté finns närvarande för att avgöra om doktoranden blir godkänd eller inte. Disputationen är öppen för allmänheten.

Disputationer 2024

Namn: Nausheen Saeed, Högskolan Dalarna
Ämne: Mikrodataanalys
Datum: 28 mars
Avhandling: Objective Assessment of Loose Gravel Condition using Machine Learning with Audio-visual Observation (diva-portal.org)
Nyhet: Bättre vägunderhåll och säkrare trafik genom ny forskning

Namn: Marcus Falk Johansson, Högskolan Dalarna
Ämne: Vårdvetenskap
Datum: 19 april 
Avhandling: For better and for worse, till death do us part : Support needs of persons caring for a co-habitant spouse or partner with dementia (diva-portal.org)
Nyhet: Att vara partner till en livskamrat med demenssjukdom – utmaningar och behov

Namn: Veronica Sjöberg, Högskolan Dalarna
Ämne: Vårdvetenskap
Datum: 24 november
Avhandling:  eVIS – A digital support for physical activity in patients with chronic pain
Nyhet: Nytt digitalt stöd kan hjälpa vid smärta

Namn: Jonah Kiruja, Högskolan Dalarna
Ämne: Vårdvetenskap
Datum: 6 oktober
Avhandling: Quality of maternal healthcare : Exploring severe maternal outcomes and the influence of delays and decision-making on caesarean sections in a low-resource setting

Namn: Erika Bomström Aho, Högskolan Dalarna
Ämne: Pedagogiskt arbete
Datum: 8 september
Avhandling: Villkor för lärande: Utbildning på språkintroduktionsprogrammet ur lärar- och elevperspektiv
Nyhet: Villkor för nyanlända elevers lärande i ny forskning

Namn: Jama Ali Egal, Högskolan Dalarna
Ämne: Vårdvetenskap
Datum: 7 juni
Avhandling: Women search for normality in birth: Solutions empowering resilience and reproductive agency while reducing adverse outcomes for Somaliland women

Namn: Ross May, Högskolan Dalarna
Ämne: Mikrodataanalys
Datum:  31 mars
Avhandling: On the Feasibility of Reinforcement Learning in Single- and Multi-Agent Systems: The Cases of Indoor Climate and Prosumer Electricity Trading Communities

Namn: Luis Da Costa Oliveira, Högskolan Dalarna
Ämne: Mikrodataanalys
Datum: 17 januari
Avhandling: Decision-making strategies of internationalization under challenging times: Lessons from SMEs
Nyhet: Strategier för små och medelstora företags internationalisering

Disputationer vid andra lärosäten

Namn: Puneet Kumar Saini, Uppsala universitet
Ämne: Teknisk fysik med inriktning mot byggteknik och byggd miljö
Datum: 23 november 
Avhandling: Solar integrated heating systems: Applications in buildings and industries

Namn: Åsa Bergman Bruhn, Karlstad universitet
Ämne: Arbetsvetenskap
Datum: 31 mars
Avhandling: The double-sided nature of lifestyle-oriented work within the Swedish equine sector: Characteristics and consequences for employee health and well-being
Nyhet: Arbetsmiljö och arbetsförhållanden inom hästnäringen i ny forskning

Namn: Fan Zhang, Högskolan Dalarna
Ämne: Mikrodatanalys 
Datum: 24 november
Avhandling: Machine learning for building energy system analysis

Namn: Vijay Paidi, Högskolan Dalarna
Ämne: Mikrodatanalys 
Datum: 3 juni
AvhandlingParking support model for open parking lots
NyhetEffektivare parkering och minskade koldioxidutsläpp genom ny parkeringsmodell

Namn: Helena Fridberg, Högskolan Dalarna
Ämne: Vårdvetenskap
Datum: 20 maj
Avhandling: The complexities of implementing person-centred care in a real-world setting: A case study with seven embedded units
Nyhet: En komplex omställning som ställer krav på både vårdpersonal och patienter

Namn: Charlotte Roos, Högskolan Dalarna
Ämne: Vårdvetenskap
Datum: 22 april
Avhandling: Promoting dignity and well-being in residential care facilities: Older persons’ perceptions and experiences of important aspects and associated factors
Nyhet: Så kan personal på äldreboenden förbättra vården och omsorgen för äldre personer

Namn: Elin Eriksson, Högskolan Dalarna
Ämne: Pedagogiskt arbete
Datum: 11 februari
Avhandling: Undervisning med stöd av förproducerade material: Ett närmande av naturvetenskap i förskolan
Nyhet: Naturvetenskap i förskolan - samma material men olika undervisning?

Disputationer vid andra lärosäten

Namn: Kevin Walther, Uppsala univerisitet
Ämne: Företagsekonomi
Datum: 9 december
Avhandling: Digital internationalization of SMEs: A phenomenon-based study on the video game industry

Namn: Mahwish Naseer, Karolinska Institutet
Ämne: Medicinisk vetenskap 
Datum: 14 oktober
Avhandling: Why do older adults seek emergency care? The impact of contextual factors, care, health, and social relations

Namn: Marco Hernandez Velasco, Uppsala universitet
Ämne:
Teknisk fysik 
Datum:
16 december
Avhandling:
Year-round production of forest seedlings under LED lamps biological and energetic implications of indoor cultivation

Namn: Asif M Huq, Högskolan Dalarna
Ämne: Mikrodataanalys
Datum: 12 november
Avhandling: Corporate Disclosure Regulations: Social Solution or Problem? Huq, Asif M, Dalarna University, School of Culture and Society

Namn: Marie Moström Åberg, Mälardalens högskola
Ämne:
Arbetslivsvetenskap 
Datum:
29 oktober
Avhandling:
Epistemology of practice and its consequences in practice. Educating for knowing-in-action in working life

Namn: Maria Larsson, Högskolan Dalarna
Ämne:
Pedagogiskt arbete
Datum:
22 oktober
Avhandling:
Viktig läsning? Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext

Namn: Charlie Lindgren, Högskolan Dalarna
Ämne:
Mikrodataanalys 
Datum:
4 juni
Avhandling:
Voluntary Information Sharing, Retail Pricing, and Firm Performance

Namn: Helena Eriksson, Stockholms universitet
Ämne:
Pedagogiskt arbete
Datum:
9 april
Avhandling: 
Att utveckla algebraiskt tänkande genom lärandeverksamhet. En undervisningsutvecklande studie i flerspråkiga klasser i grundskolans tidigaste årskurser

Namn: Ricardo Ramírez Villegas
Ämne:
Energisystem 
Datum:
24 februari
Avhandling:
Energy efficient renovation in a life cycle perspective - A case study of a Swedish multifamily-building.

Namn: Nadezda Lebedeva, Högskolan Dalarna 
Ämne: Pedagogiskt arbete 
Datum: 15 januari 2021
Avhandling: What keeps play alive? A dynamic system approach to playing interactions of young newcomer children in Sweden

Namn: Jonathan Yachin, Mittuniversitetet
Ämne: 
Turismvetenskap
Datum: 
20 november 2020
Avhandling:
Behind the scenes of rural tourism: a study of entrepreneurship in tourism micro-firms

Namn: Tina Lidberg, Högskolan i Gävle
Ämne:
Energisystem 
Datum:
6 november 2020
Avhandling:
Building Energy Efficiency Measures in District Heating Systems

Namn: Jenny Åberg, Örebro universitet
Ämne:
Statsvetenskap
Datum: 
2 oktober 2020
Avhandling:
The Establishment of Semi-Presidential Regimes: A Mixed Methods Approach to How and Why.

Namn: Susanne Koistinen, Högskolan Dalarna
Ämne:
Vårdvetenskap
Datum: 
25 september 2020
Avhandling: 
Oral health, experiences of oral care, associated factors, and mortality among older people in short-term care

Namn: Helena Grundén, Linnéuniversitetet
Ämne: Matematikdidaktik
Datum: 14 september 2020
Avhandling: Mathematics teaching through the lens of planning – actors, structures and power

Namn: Lotta Wedman, Göteborgs universitet
Ämne: Matematikdidaktik
Datum: 11 september 2020
AvhandlingThe concept in mathematical education: A concept analysis

Namn: Corey Blackman, Högskolan i Gävle 
Ämne: Energi
Datum: 8 september 2020
Avhandling: Evaluation of Modular Thermally Driven Heat Pump Systems

Namn: Cecilia de Bernardi, the University of Lapland, Finland
Ämne: Turismvetenskap
Datum: 28 augusti 2020
AvhandlingAuthenticity as a compromise: "a critical realist perspective on Sámi tourism labels"

Namn: Marit S Nybelius
Ämne:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Datum:
15 maj 2020
Avhandling:
Förhandling pågår. En studie av internationella skidförbundet (FIS) medialisering

Namn: Somayeh Aghanavesi, Högskolan Dalarna
Ämne:
Mikrodataanalys
Datum:
8 maj 2020
Avhandling: Sensor-based knowledge- and data-driven methods: A case of Parkinson’s disease motor symptoms quantification

Namn: Therese Granström
Ämne:
Endokrinologi och diabetes
Datum:
28 april 2020
Avhandling: Patient-reported and medical outcomes in patients treated for diabetic macular edema: A real-world longitudinal study

Namn: Maryam Bourbour
Ämne:
Pedagogik
Datum:
23 april 2020
Avhandling: Digital technologies in preschool education: The interplay between interactive whiteboards and teachers' teaching practices

Namn: Jonas Jäder
Ämne: Didaktik
Datum: 10 januari 2020
Avhandling: Med uppgift att lära: om matematikuppgifter som en resurs för lärande

Namn: Maria Fredriksson
Ämne:
Pedagogiskt arbete
Datum:
6 december 2019
Avhandling: Med blicken på möten. Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik

Namn: Maria Svedbo Engström
Ämne:
Omvårdnad
Datum:
29 november 2019
Avhandling: Patient Perspectives brought to the Fore for Diabetes Care: Descriptions as well as Development and Testing of the Diabetes Questionnaire

Namn: Dávid Molnár
Ämne: Tillämpad materialfysik
Datum: 28 november 2019
Avhandling: Stacking fault energy and deformation behaviour of austenitic stainless steels: a joint theoretical-experimental study 

Namn: Moa Swing Gustafsson
Ämne: 
Energi- och miljöteknik
Datum:
5 november 2019
Avhandling: Heating of buildings from a system perspective

Namn: Katarina Grim
Ämne:
Vårdvetenskap
Datum:
13 september 2019
Avhandling: Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision making: Promoting participation through a web-based decision support tool

Namn: Ilias Thomas
Ämne:
Mikrodataanalys
Datum:
5 april 2019
Avhandling: Automating levodopa dosing schedules for Parkinson’s disease

Namn: Sanja Nilsson 
Ämne: Religionsvetenskap
Datum: 22 mars 2019
Avhandling: Performing Perfectly: Presentations of Childhood in Knutby Filadelfia Before and After the Dissolution of the Congregation

Namn: Anna Anåker
Ämne: Medicinsk vetenskap
Datum: 21 februari 2019
Avhandling: "Fysisk miljö på strokeenheter : betydelse för vården"

Namn: Rueben Laryea
Ämne:
Mikrodataanalys
Datum:
28 november 2018
Avhandling:
A data-driven decision support system for coherency of experts’ judgment in complex classification problems - The case of food security as a UN sustainable development goal

Namn: Nian Zhou
Ämne:
Materialvetenskap
Datum:
23 november 2018
Avhandling: "Surface integrity and corrosion behavior of stainless steels after grinding operations" 

Namn: Madelen Lagin
Ämne: Företagsekonomi (Örebro universitet)
Datum: 26 oktober 2018
Avhandling: "The Price We Pay: The Autonomy of Store Managers in Making Price Decisions: The Case of Grocery Retailing"

Namn: Yujioa Li
Ämne: Mikrodataanalys
Datum: 14 september 2018
Avhandling: "Who benefits when IKEA enters local markets in Sweden?"

Namn: Pelle Eriksson
Ämne: Innovation och design (Mälardalens högskola)
Datum: 14 september 2018
Avhandling: "Videography as Design Nexus: Critical Inquires into the Affordances and Efficacies of The Live-action Video Instructions"

Namn: Karin Yvell
Ämne: Materialvetenskap (KTH)
Datum: 5 juni 2018
Avhandling: "Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD"

Namn: Elisabeth Wallin
Ämne: Naturresursteknik (SLU)
Datum: 16 mars 2018
Avhandling: "From growth cessation to bud burst: conifer seedling development in response to nursery culture and environmental stimuli"

Namn: Hans Kellner
Ämne: Teknisk materialvetenskap (KTH)
Datum: 12 december 2017
Länk till avhandling: "Study of Non-metallic Inclusion in Alloy 825"

Namn: Fatumo Osman
Ämne:
 Medicinsk vetenskap (Karolinska Institutet)
Datum:
 8 december 2017
Länk till avhandling: "Ladnaan : evaluation of a culturally tailored parenting support program to Somali-born parents"

Namn: Stefano Poppi
Ämne: 
Energiteknik (KTH)
Datum:
 9 oktober 2017
Länk till avhandling: "Solar heat pump systems for heating applications: Analysis of system performance and possible solutions for improving system performance"

Namn: Anders Bornhäll
Ämne: 
Nationalekonomi (Örebro universitet)
Datum: 
6 oktober 2017
Länk till avhandling: "Unseen job creators and firm growth barriers: the role of capital constraints and seniority rules"

Namn: Anders Persson
Ämne: 
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning (Umeå universitet)
Datum:
15 september 2017
Länk till avhandling: "Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid"

Namn: Thorbjörn Swenberg
Ämne:
Innovation och design (Mälardalens högskola)
Datum: 
15 september 2017
Länk till avhandling: "Framing the Gaze: (Audio-) Visual Design Intentions and Perceptual Considerations in Film Editing"

Namn: Farhana Borg
Ämne:
Pedagogiskt arbete (Umeå universitet)
Datum:
8 september 2017
Länk till avhandling: "Caring for people and the planet: preschool children's knowledge and practices of sustainability"

Namn: Eva Hämberg
Ämne: Socialt arbete (Örebro universitet)
Datum: 16 juni 2017
Länk till avhandling: "Tillsyn i teori och praktik: om statlig styrning och kontroll av socialtjänstens individ- och familjeomsorg"

Namn: Marcus Gustafsson
Ämne: Energiteknik (KTH)
Datum: 15 juni 2017
Länk till avhandling: "Energy Efficient Renovation Strategies for Swedish and Other European Residential and Office Buildings"

Namn: Xiaoyun Zhao
Ämne: Mikrodataanalys (Högskolan Dalarna)
Datum: 28 april 2017
Länk till avhandling: "Government vs Market in Sustainable Residential Development?: Microdata analysis of car travel, CO2 emission and residence location"

Namn: Jan Olsson
Ämne: Pedagogiskt arbete (Umeå universitet)
Datum: 26 april 2017
Länk till avhandling: "GeoGebra, Enhancing Creative Mathematical Reasoning"

Namn: Eva-Lena Erixon
Ämne: Pedagogik (Örebro universitet)
Datum: 31 mars 2017
Länk till avhandling: "Matematiklärares kompetensutveckling online: policy, diskurs och meningsskapande"

Namn: Jennie Svensson
Ämne: Teknisk materialvetenskap (KTH)
Datum: 28 mars 2017
Länk till avhandling: "An Experimental Study to Improve the Casting Performance of Steel Grades Sensitive for Clogging"

Namn: Lovisa Berg
Ämne: Arabiska (University of Edinburgh)
Datum: 8 februari 2017
Länk till avhandling: "Creating a Man, a Mouse or a Monster? : Masculinityas Formulated by Syrian Female Novelists through the Second Half of the 20thCentury."

Namn: Kristin Svenson
Ämne: Mikrodataanalys (Högskolan Dalarna)
Datum: 20 januari 2017
Länk till avhandling: "A Microdata Analysis Approach to Transport Infrastructure Maintenance"

Namn: Emil Gustafsson
Ämne: 
Materialteknik (Luleå universitet)
Datum:
 20 december 2016
Länk till avhandling: "Design and application of experimental methods for steel sheet shearing"

Namn: Anna Annerberg
Ämne: 
Pedagogik (Örebro universitet)
Datum: 
16 december 2016
Länk till avhandling: "Gymnasielärares skrivpraktiker: Skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola"

Namn: Susanna Nordin
Ämne: 
Medicin (Karolinska Institutet)
Datum: 
8 december 2016
Länk till avhandling: "The quality of the physical environment and its association with activities and well-being among older people in residential care facilities"

Namn: Mattias Gradén
Ämne: Kulturgeografi (Uppsala universitet)
Datum: 17 november 2016
Länk till avhandling: "Storskalig vindkraft i skogen: Om rationell planering och lokalt motstånd"

Namn: Anna Teledahl
Ämne: Pedagogik (Örebro universitet)
Datum: 8 oktober 2016
Länk till avhandling: "Knowledge and writing in school mathematics: a communicational approach"

Namn: Eva Randell
Ämne: 
Medicinsk vetenskap (Umeå universitet)
Datum:
 7 oktober 2016
Länk till avhandling: "Adolescent boys' health: managing emotions, masculinities and subjective social status"

Namn: Peter Jansson
Ämne: 
Socialt arbete (Jönköping University)
Datum: 
14 oktober 2016
Länk till avhandling: "Våldets onda cirklar: En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld"

Namn: Maria Olsson
Ämne:
 Specialpedagogik (Stockholms universitet)
Datum: 
23 september 2016
Länk till avhandling: "Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med 'alla' barn: En deltagarorienterad studie"

Namn: Robert Thorp
Ämne:
 Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning (Umeå universitet)
Datum: 
9 september 2016
Länk till avhandling: "Uses of history in history education"

Namn: Wei Hing Rosenkvist
Ämne: 
Kinesiska (The Hong Kong Polytechnic University)
Datum: 
29 augusti 2016
Länk till avhandling: "Enhancing Intercultural Communication in Teaching Chinese as a Foreign Language: An Action Research Study"

Namn: Diala Jomaa
Ämne: 
Mikrodataanalys (Högskolan Dalarna)
Datum: 
16 juni 2016
Länk till avhandling: "A data driven approach for automating vehicle activated signs"

Namn: Joacim Larsson von Garaguly
Ämne:
 Företagsekonomi (Handelshögskolan i Stockholm)
Datum: 
7 juni 2016
Länk till avhandling: "Vasaloppet - resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder: En studie om kommersialisering och professionalisering"

Namn: Mari-Cristin Malm
Ämne: 
Omvårdnad (Uppsala universitet)
Datum: 
25 februari 2016
Länk till avhandling: "Fetal Movements in late Pregnancy: Categorization, Self-assessment, and Prenatal Attachment in relation to women's experiences"

Namn: Sören Högberg
Ämne: Pedagogik (Örebro universitet)
Datum: 18 dec 2015
Länk till avhandling: "Om lärarskapets moraliska dimension: ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal"

Namn: Olga Viberg 
Ämne: Informatik (Örebro universitet)
Datum: 1 december 2015
Länk till avhandling: "Design and use of mobile technology in distance language education: Matching learning practices with technologies-in-practice"

Namn: Myat Win Kaung 
Ämne: Energi och miljöteknik (Mälardalens högskola)
Datum: 14 dec 2015
Länk till avhandling: "Emissions from realistic operation of residential wood pellets heating systems"

Namn: Ulrica Byrskog
Ämne: Omvårdnad (Uppsala universitet)
Datum: 1 okt 2015
Länk till avhandling: "'Moving On' and Transitional Bridges: Studies on migration, violence and wellbeing in encounters with Somali-born women and the maternity health care in Sweden"

Namn: Roger Nyberg
Ämne: Datateknik (Edinburgh Napier University)
Datum: 15 okt 2015
Länk till avhandling: "Automating condition monitoring of vegetation on railway trackbeds and embankments"

Namn: Solveig Malmsten
Ämne: Svenska språket (Uppsala universitet)
Datum: 5 september 2015
Länk till avhandling: "Dativ i modern färöiska: En fallstudie i grammatisk förändring"

Namn: Giulia Messina Dahlberg
Ämne: Pedagogik (Örebro universitet)
Datum: 21 sep 2015
Länk till avhandling: "Languaging in virtual learning sites: studies of online encounters in the language-focused classroom"

Namn: Mohammad Ali Joudi
Ämne: Energisystem (Linköpings universitet)
Datum: 12 jun 2015
Länk till avhandling: "Radiation properties of coil-coated steel in building envelope surfaces and the influence on building thermal performance"

Namn: Zuzana Macuchova
Ämne: Mikrodataanalys (Högskolan Dalarna)
Datum:  5 juni
Länk till avhandling: "Essays on firm dynamics in the Swedish wholesale trade sector"

Namn: Tomas Carlsson
Ämne: Medicinsk vetenskap inriktning idrottsmedicin (Umeå universitet)
Datum: 7 jun 2015
Länk till avhandling: "The importance of body-mass exponent optimization for evaluation of performance capability in cross-country skiing"

Namn: Magnus Carlsson
Ämne: Medicinsk vetenskap inriktning idrottsmedicin (Umeå universitet)
Datum: 7 jun 2015
Länk till avhandling: "Physiological demands of competitive elite cross-country skiing"

Namn: Maria Thulemark
Ämne: Kulturgeografi (Örebro universitet)
Datum: 29 maj 2015
Länk till avhandling: "Moved by the mountains: migration into tourism dominated rural areas"

Namn: Klas Sundberg
Ämne: Företagsekonomi (Uppsala universitet)
Datum: 20 maj 2015
Länk till avhandling: "Strategisk utveckling och ekonomistyrning: Ett livscykelperspektiv"

Namn: Xiangli Meng
Ämne: Mikrodataanalys (Högskolan Dalarna)
Datum: 23 apr 2015
Länk till avhandling: "Optimization heuristic solutions, how good can they be?: With empirical applications in location problems"

Namn: Alexis Rydell
Ämne: Arbetsvetenskap (Karlstad universitet)
Datum: 6 februari 2015
Länk till avhandling: "Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter"

Namn: Julie Skogs
Ämne: Engelska (Karlstad universitet)
Datum: 6 februari 2015
Länk till avhandling: "Language and interaction in online asynchronous communication in university level English courses"

Namn: Elisabeth Jobs
Ämne: Medicinsk vetenskap (Uppsala universitet)
Datum: 4 december 2014
Länk till avhandling: "Cathepsin S as a biomarker of low-grade inflammation, insulin resistance, and cardiometabolic disease risk"

Namn: Christine Cox Eriksson
Ämne:
Engelska (Stockholms universitet)
Datum:
 13 november 2014
Länk till avhandling: "Children's Vocabulary Development: The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills"

Namn: Niklas Elert
Ämne:
Nationalekonomi (Örebro universitet)
Datum:
 19 september 2014 
Länk till avhandling: "Economic Dynamism – Essays on firm entry and firm growth" (pdf)

Namn: Ginger Selander
Ämne: Vårdvetenskap (Åbo Akademi)
Datum: augusti 2014
Länk till avhandling: "Glädje i vårdandets värld"

Namn: BethAnne Yoxsimer Paulsruds
Ämne: Engelska (Stockholms universitet)
Datum: 5 juni 2014
Länk till avhandling: "English-medium instruction in Sweden: Perspectives and practices in two upper secondary schools"

Namn: Majbritt Felleki
Ämne: Statistik (SLU)
Datum: 4 jun 2014
Länk till avhandling: "Genetic Heteroscedasticity for Domestic Animal Traits"

Namn: Gunn Nyberg
Ämne: Utbildningsvetenskap (Stockholms universitet)
Datum: 9 maj 2014
Länk till avhandling: "Ways of knowing in ways of moving: A study of the meaning of capability to move"

Namn: Taha Khan
Ämne: Datateknik (Mälardalens högskola)
Datum: 16 april 2014
Länk till avhandling: "First-principle data-driven models for assessment of motor disorders in Parkinson's disease"

Namn: Catia Cialani
Ämne: Nationalekonomi (Umeå universitet)
Datum: 25 mars 2014
Länk till avhandling: "Essays on growth and environment"

Namn: Mikael Berg
Ämne: Didaktik (Karlstad universitet)
Datum: 14 mars 2014
Länk till avhandling: "Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia"

Namn: Mevludin Memedi
Ämne: Datateknik (Örebro universitet)
Datum: 14 februari 2014
Länk till avhandling: "Mobile systems for monitoring Parkinson's disease"

Namn: Mats Landström
Ämne: Nationalekonomi (Umeå universitet)
Datum: 24 januari 2014
Länk till avhandling: "Determinants and effects of central bank independence reforms"

Senast granskad:
Kontaktperson
Forskarutbildningssamordnare
Senast granskad: