Bättre vägunderhåll och säkrare trafik genom ny forskning

Nausheen Saeed vid Högskolan Dalarna har forskat om hur användningen av datadrivna metoder kan förbättra vägunderhåll och trafiksäkerhet samtidigt som det möjliggör besparingar och minskar miljöpåverkan från omfattande vägreparationer.
Kvinna berättar om sin forskning och hur datadrivna metoder kan användas.
Nausheen Saeed försvarade sin avhandling i mikrodataanalys 28 mars 2024. Norkay AB

I en ny avhandling presenteras framsteg inom datadriven teknik där ljud- och bilddata integreras för att effektivt utvärdera grusvägförhållanden. Nausheen Saeed har utvecklat en metod som är särskilt användbar för myndigheter med vägansvar, eftersom den kan ge aktuell information om vägförhållandena och leda till förbättrad trafiksäkerhet och mer effektivt vägunderhåll.

– Metoden gör att vi kan få mycket bättre och snabbare information om hur vägarna ser ut i verkligheten. Det här sparar inte bara pengar utan minskar också skadlig påverkan på miljön från stora vägbyggnadsprojekt, säger Nausheen Saeed.

Nausheen Saeeds intresse för forskning började när hon arbetade vid datavetenskapsavdelningen på ett universitet i Pakistan. Hennes önskan om att fortsätta sin akademiska karriär utomlands tog henne till forskarstudier i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna.

– Den här perioden är en av de mest betydelsefulla och berikande upplevelserna i mitt liv. Det bekräftar att valet att doktorera vid Högskolan Dalarna verkligen var ett av de bästa besluten, säger Nausheen Saeed.

Den nya metoden förbättrar bedömningen av vägförhållanden, särskilt löst grus. Genom att kombinera olika typer av data, som ljud och bilder, går det att göra förutsägelser som är pålitliga även när omgivningen är komplicerade och föränderliga.

– Genom att använda en mobilapp är det möjligt att få omedelbar information om vägförhållandena. Tekniken, som liknar hur vi hör och ser saker, ger en mer exakt och pålitlig bild av vägarnas skick jämfört med traditionella metoder. Det ökar effektiviteten vid underhållet av grusvägar och har positiva effekter på trafiksäkerheten och gynnar samhällsekonomin, enligt Nausheen Saeed.

Resultaten från Nausheens studie skapar nya möjligheter för ytterligare forskning och praktiska tillämpningar inom bedömning av vägförhållanden med kostnadseffektiv teknologi.

– Jag kommer att fortsätta både inom forskning och undervisning vid institutionen för teknik och information. Jag planerar också att söka erfarenhet inom industrin och använda de färdigheter som jag har utvecklat efter min doktorsexamen, säger Nausheen Saeed.

Senast granskad:
Senast granskad: