Strategier för små och medelstora företags internationalisering

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Med sin avhandling i mikrodataanalys "Decision-making strategies of internationalization under challenging times: Lessons from SMEs" lyfter Luis Oliviera fram att företag som ska expandera utomlands gynnas av affärsnätverkande men kan störas av internetbaserade verksamheter.
Luis Oliveira talar inför publik
Carin Nordström

Vad gjorde du innan du påbörjade din forskning och hur har din tid varit på Högskolan Dalarna?
– Jag arbetade på ett globalt konsultföretag i Brasilien och forskade även för ett större lokalt universitet. Något jag verkligen uppskattade under min tid på Högskolan Dalarna var människorna och hela atmosfären. Jag har fått möjligheten att arbeta med fantastiska personer som blivit mina vänner under min vistelse. Sådana här typer av erfarenheter berikar både professionellt och personligen.

Vad handlar din avhandling om?
– Den fokuserar på små och medelstora företag och hur dessa använder sig av olika icke-förutsägbara strategier i samband med att de ska expandera utomlands, samt dess faktorer och resultat. Eftersom vi idag lever i komplexa tider påverkar det företagens internationalisering och jag diskuterar därför i doktorsavhandlingen hur beslutsfattande och utmaningar kan kopplas till avglobalisering samt coronapandemin.

Vilka är de huvudsakliga resultaten?
– Avhandlingen visar att nämnda strategier kan stärkas när små och medelstora företag går in i utvecklade länder. Dock verkar det vara en effekt som begränsas till större företag och det är tveksamt om denna effekt gäller i ett sammanhang där institutionella utmaningar finns. Utöver det kan den positiva effekt som affärsnätverk har på företagens internationalisering störas av en ständig expansion av internetbaserade verksamheter, vilket kan bidra till minskat förtroende för marknaderna.

Varför är din forskning viktig och vilken användning har samhället av den?
– Eftersom denna forskning är ett av de första försöken att sammanföra beslutsfattande inom små och medelstora företags internationalisering, likväl som institutionella och nätverksmässiga utmaningar i samband med internationalisering. Det är frågor som måste tas upp oftare så att företag kan ges råd som är relevanta för samtiden.

Vad kommer du göra nu efter disputationen?   
– Jag kommer att åka tillbaka till Brasilien där jag planerar att arbeta mellan den privata sektorn och akademiska institutioner.

Decision-making strategies of internationalization under challenging times : Lessons from SMEs (diva-portal.org)

Kontakt
Luis Oliveira
Senast granskad:
Senast granskad: